bylge-logo

  Bylge

  lnx integrali (lnx in integrali)

  ln x integrali (ln x in integrali) Lnx fonksiyonunun integralini kısmi integral (kısmi integrasyon, parçalı integral) yönteminden faydalanarak aşağıdaki şek

  Picture of the Pow

  Pow

  @pow


  lnx_integrali_(lnx_in_integrali)


  ln x integrali (ln x in integrali)


  Lnx fonksiyonunun integralini kısmi integral (kısmi integrasyon, parçalı integral) yönteminden faydalanarak aşağıdaki şekildeki gibi hesaplayabiliriz. ( bakınız kısmi integral )


  u ve v türevlenebilir (türevi alınabilir) iki fonksiyon olsun.


   ∫ u.dv = u.v - ∫ v.du olur.


  Şimdi yukarıdaki formülden yararlanarak ∫ lnx.dx integralinin sonucunu bulalım.


  ∫ lnx.dx = ?


  u = lnx ve dv = dx olsun.


  u = lnx

  du = d(lnx) (eşitliğin her iki tarafının da diferansiyelini alırız)

  u'.du = (lnx)'.dx


  1.du = x'/x.dx

  du = 1/x.dx olur.


  dv = dx


  ∫ dv = ∫ dx (eşitliğin her iki tarafının da integralini alırız)

  v = x olur.


  ∫ u.dv = u.v - ∫ v.du

  ∫ lnx.dx = lnx.x - ∫ x.1/x.dx


  ∫ lnx.dx = lnx.x - ∫ dx

  ∫ lnx.dx = lnx.x - x + c olur.


  Sağlaması


  (lnx.x - x + c)' = lnx

  (lnx.x)' - x' + c' = lnx

  (lnx)'.x + x'.lnx - 1 + 0 = lnx

  x'/x.x + 1.lnx - 1 = lnx

  1/x.x + lnx - 1 = lnx

  x/x + lnx - 1 = lnx

  1 + lnx - 1 = lnx

  lnx = lnx olur.

  Published Date:

  July 10, 2020

  Updated Date:

  December 04, 2023