bylge-logo

  Bylge

  kısmi integral yöntemi

  kısmi integral yöntemi, kısmi integrasyon veya parçalı integral yöntemi olarak da bilinir. Çarpım şeklindeki iki fonksiyonun integralini almak için kullanılır.

  Picture of the Pow

  Pow

  @pow

  kısmi integrasyon.png

  kısmi integral yöntemi nedir ?

  Kısmi İntegral Yöntemi, integral alma yöntemlerinden biri olup; genellikle polinom şeklindeki bir fonksiyon ile üstel veya trigonometrik bir fonksiyonun çarpımının integralini almak için kullanılır.

  Tek parça halindeki bazı fonksiyonların integralini almak oldukça zor ve zaman alıcı bir iş olduğundan parçalı integral yöntemi ile bu durumdaki fonksiyonlar, parçalarından birisinin kolayca integralinin alınabileceği iki parçaya ayrılır. , , bu türden fonksiyonlara örnek olarak verilebilir.

  türev ve diferansiyel ilişkisi

  (eşitliğin her iki tarafının da diferansiyelini alırız)

  olur.

  Yukarıdaki eşitlikteki "dx" ve "dy" ifadeleri sonsuz küçüklükteki (sıfıra çok yakın) değişiklikleri ifade etmektedir.

  kısmi integral formülü

  u ve v türevlenebilir (türevi alınabilir) iki fonksiyon olsun.

  olur.

  kısmi integral formülünün ispatı

  olur. (bakınız çarpımın türevi)

  (eşitliğin her iki tarafının da integralini alırız)

  Örnek 1

  integralinin sonucu neye eşittir ?

  ve olsun.

  Örnek 2

  integralinin sonucu neye eşittir ?

  ve olsun.

  Örnek 3

  integralinin sonucu neye eşittir ?

  ve olsun.

  Published Date:

  June 18, 2020

  Updated Date:

  April 24, 2024