bylge-logo

  Bylge

  Su Ayak İzi ve Su Ayak İzi Hesaplama

  Bugün kullandığımız tüm ürünlerin üretimi, tüketimi, dağıtımı ve satılması suyun kullanımı gerektirir. Su ayak izi, günlük yaşamımızda kullanmış olduğumuz bu ür

  Picture of the Yararlı Bilgiler

  Yararlı Bilgiler

  @yararlibilgiler

  Bugün kullandığımız tüm ürünlerin üretimi, tüketimi, dağıtımı ve satılması suyun kullanımı gerektirir. Su ayak izi, günlük yaşamımızda kullanmış olduğumuz bu ürünlerin ve servislerin üretimi sırasında ne kadar ne kadar temiz su kullanıldığını veya kirletildiğini gösteren ölçüdür. Su ayak izi, tek bir ürün veya süreç için ölçülebileceği gibi(kek yapmak), bir bireyin bir yıllık veya bütün hayatı boyunca kullanımdan kaynaklı su kullanımı içinde ölçülebilir. Bu tamamen ölçüm yapılacak olan nesnenin kullanımına ve sunuma bağlı olarak değişiklik gösterecektir. Su ayak izi, kişisel ve ürünsel olarak ölçümü yararlı bilgiler sunsa bile, asıl önemli ölçüm sonuçları global ve küresel seviyede ortaya çıkar. Su ayak izi ölçümleri ile dünya üzerinde kullanılan su tüketimini, ülkelerin yıl içinde ne kadar su tükettiğini veya yıl içinde ne kadar suya ihtiyaçlarını rahatlıkla ortaya koyabilir.


  Su_Ayak_İzi_ve_Su_Ayak_İzi_Hesaplama


  Su ayak izinin direkt ve endirekt olmak üzere iki farklı kullanımı söz konusudur. Yukarıda söylemiş olduğumuz ürün ve hizmetlerin üretimi ve sunulması sırasında kullanılan veya kirletilen sular, endirek su ayak izi kapsamına girerken, bireyler tarafından canlılığın devamı için kullandıkları sular ise direkt kullanım kapsamına girer. Su ayak izi, tek başına bir ölçüm metodundan ziyade üç farklı bileşenin oluşturduğu yekün bir sonuçtur. Bugün hesaplamalarda kullanılan üç farklı ayak izi mevcuttur. Bunlar aşağıdaki gibidir;


  Yeşil Su Ayak İzi: Yağışların ve bitkilerin neden olduğu suların toprak altında toplanmasıyla ortaya çıkan ve hesaplamalara dahil edilen su ayak izidir. Genellikle tarım, bahçe, orman ve diğer doğal süreçler için kullanılır.

  Mavi Su Ayak İzi: Yeraltından veya yer yüzünden elde edilen suyun,sanayi ürünleri ve evsel tüketimden kaynaklı süreçlerde kullanılması sırasında ölçülen su ayak izidir. Genellikle, sanayi, üretim, dağıtım, evsel tüketim süreçleri için kullanılır.

  Gri Su Ayak İzi: Kirli suların damıtılarak temiz su standartlarına getirilmesi için kullanılan su ayak izidir.


  Su_Ayak_İzi_ve_Su_Ayak_İzi_Hesaplama


  Su ayak izi hesaplamasının nasıl yapılacağı tamamen sorulan soruya ve çıktıya göre değişiklik gösterir. Örneğin; bir ton buğday üretimi için gerekli olan su ayak izinin m2 cinsinden değeri, bir pirzolanın pişirilmesi için gerekli olan su ayak izinin para cinsinden değeri vs… Bu hesaplamalar çalışılacak sahadan sahaya göre değişiklik gösterir. Su ayak izi değerlendirilmesinde kullanılan temel bilimsel yöntem dört farklı aşamadan oluşur;  Birinci maddedeki kapsam ne kadar geniş olursa, su ayak izinin hesaplanması da o kadar zor olacaktır. Yukarıda da dediğim gibi su ayak izi hesaplaması, tamamen bu hesaplamanın ne ile alakalı olduğudur, bu yüzden su ayak izinin kapsayıcı ve genel bir matematik formülü yoktur. Ancak dünyada kullanılan ve yararlı bilgiler sunacak su ayak izi hesaplama siteleri mevcuttur. Eğer bireysel olarak su ayak izini hesaplamak istiyorsanız, bu sitedeki hesaplamayı kullanabilirsiniz.  Published Date:

  May 01, 2020

  Updated Date:

  December 02, 2023