bylge-logo

  Bylge

  Palindrom Nedir?

  Palindrom Ne Demek? Palindrom, tersten okunuşu aynı olan kelimelere, sayılara, sözlere vb. ifadelere denir. Kelimeler arasındaki boşluklar ve noktalama işaretle

  Picture of the Yararlı Bilgiler

  Yararlı Bilgiler

  @yararlibilgiler

  Palindrom Ne Demek?

  Palindrom, tersten okunuşu aynı olan kelimelere, sayılara, sözlere vb. ifadelere denir. Kelimeler arasındaki boşluklar ve noktalama işaretleri palindrom şartını bozmaz. Palindrom kelimesi, eski yunanca “geri” ve “koşma” kelimelerinden türetilmiştir.  Palindrom_Nedir?  Palindromun Tipleri

  Karakter Karakter

  Palindromun en yaygın olan şeklidir. Kelime ve söz öbeğindeki her kelime karakter olarak birebir örtüşür. Örneğin, “Neden, niçin, küçük” gibi kelimeler bu grup içindedir. Palindrom örnekleri deyimlerin veya cümlelerin içinde geçerken noktalama işaretleri, büyük harfler ve aralardaki boşluklar dikkate alınmaz. Aşağıdaki palindrom örneğine bakarsak, büyük küçük harfler dikkate alınmamıştır.  Özel İsimler

  Günümüzde bazı milletlerdeki özel isimler palindrom örneğine uyarlar. Özel isim palindromun en bilineni eski Kolombiya Başbakanı Lon Nol’dur.


  Kelime Kelime

  Bazı palindromlar karakter yerine kelimeleri kullanır. Bu palindromlar tersten karakter olarak okunduğu zaman palindrom oluşturmasa da, kelimele kelime okunduğunda kelime palindromunu meydana getirirler. Örneğin,


  Ali ata bak; bak ata Ali.


  Türkçe Palindrom Kelimeler

  Türkçemizde çok fazla palindrom kelime vardır. Bunlardan bazıları şöyledir:


  Palindrom Sayılar

  Palindrom sayılar baştan ve sondan yazıldığı zaman aynı sayıyı meydana getirir. Aşağıda bir kısmını yazdığım palindrom sayıların tam sayısı belli değildir. Nasıl formüle edildiğini görmek istiyorsanız buraya bakabilirsiniz.


  1, 55, 101, 676, 2002, 10101.


  En Uzun Palindrom

  On dokuz harften oluşan ve kostik soda satıcısı anlamına gelen Fince “saippuakivikauppias” kelimesi bilinen en uzun palindromudur.


  Palindrom kelimeler farklı gruplara ayrılarak uzunlukları nispetinde sınıflandırılır. Örneğin, Kerala yerlilerinin kullanmış oldukları Malayalam dili en uzun dil-palindromuyken, Alaska'daki Kanakanak yerleşim yeri ise en uzun mekan-palindromudur.  Published Date:

  December 18, 2020

  Updated Date:

  November 28, 2023