bylge-logo

  Bylge

  PYTHON OS MODÜLÜ

  OS MODÜLÜ NEDİR? Yapılan programların başka işletim sistemlerinde sorunsuz çalışması için kullanılan bir modül. OS MODÜLÜ KOMUTLARI İlk önce projemize imort e

  Picture of the XIORXA

  XIORXA

  @xiorxa


  PYTHON_OS_MODÜLÜ

  OS MODÜLÜ NEDİR?

  Yapılan programların başka işletim sistemlerinde sorunsuz çalışması için kullanılan bir modül.

  OS MODÜLÜ KOMUTLARI

  İlk önce projemize imort etmemiz gerekiyor.

  Kod : "import os"

  #os.name --> işletim sisteminin adını gösterir.

  #os.sep() --> İşletim sisteminin dizin ayracının ne olduğunu gösterir. GNU/Linux işletim sistemlerinde "/" Windows işletim sisteminde "" değerlerini döndürür.

  #os.getcwd() --> Bulunduğumuz dizinin adını döndürür.

  #os.chdir() --> Başka dizinler arasında dolaşmamızı sağlar.

  #os.listdir() --> Girmiş olduğumuz dizindeki dosya ve klasörleri döndürür.

  #os.rmdir() --> İçi boş olan bir dizin , dosyayı silmek için kullanılır.

  #os.system() --> Sistem komutlarını veya bir programı çalıştırmak için kullanılır.

  #os.stat() --> Dosyaların oluşturulma tarihi , boyutu , değişme tarihi gibi dosya hakkında bilgi almamızı sağlar.

  #os.walk() --> Girdiğimiz dizine ait dosya ve alt dizinleri gösterir.

  #os.rename() --> Dizinlerin, klasörlerin adını değiştirmemizi sağlar

  #os.rename() --> Dizinlerin, klasörlerin adını değiştirmemizi sağlar

  #os.replace() --> rename özelliği gibi replace de dizin ve dosyaların adını değiştirmemizi sağlar.

  #os.mkdir() --> Bulunduğumuz dizin içinde klasör oluşturmamızı sağlar.

  #os.remove() --> Bilgisayarda bulunan dosyaları silmemizi sağlar.

  #os.removedirs() --> Girmiş olduğumuz dizindeki boş olan klasörleri silmemizi sağlar.

  #os.path.exists() --> Girmiş olduğumuz dizinin veya dosyanın olup olmadığını kontrol eder.

  #os.path.abspath() --> Bir dosyanın tam yolunu döndürür.

  #os.path.expanduser() --> Bilgisayardaki kullanıcıya ait olan dizinin adresini verir.

  #os.path.isdir() --> Yazılan paremetrenin dizin olup olmadığını sorgular. Eğer ki paremetre dizin ise True , Dosya ise False değerlerini döndürür.

  #os.path.isfile() --> Girilen paremetrenin bir dosya olup olmadığını döndürür.Eğer parametre bir dosya ise True , Eğer bir dosya ise False değerini döndürür.

  #os.path.join() --> Girilen değerleri işletim sistemine uygun yol adresi oluşturur.

  #os.path.split() --> Yol adresinin baş kısmı ile son kısmını ayırır

  #os.path.splitext() --> Dosyanın adı ile dosyanın uzantısını ayırır.


  Published Date:

  December 10, 2020

  Updated Date:

  December 07, 2023