bylge-logo

  Bylge

  C++ NEDİR?

  C++ NEDİR? C++ yazılım dili C nin evrim geçirmiş bir versiyonu olmakla beraber, ikisinin de ataları BCPL ve B dir. BCPL 1967 yılında Martin Richards tarafınd

  Picture of the XIORXA

  XIORXA

  @xiorxa


  C++_NEDİR?


  C++ NEDİR?

  C++ yazılım dili C nin evrim geçirmiş bir versiyonu olmakla beraber, ikisinin de ataları BCPL ve B dir. BCPL 1967 yılında Martin Richards tarafından operating sistemleri ve derleyicileri üretmek için yazıldı. Ken Thompson B yi kullanarak Unix sistemlerinin 1970 yılında ilk versiyonunu Bell Labaratuarlarında yazdı. Bu yazılım için ise Digital Equipment Corparation PDP-7 bilgisayarlarını kullanmıştı. Hem BCPL hemde B türsüz birer yazılım diliydiler- yani her veri türü bellekte bir kelimeden oluşuyordu. Dolayısıyla, bir veri türünün tam sayı yada doğal sayı, yani günümüzde int yada double olduğunu belirlemek programcıya kalmıştı.


  C yazılım dilini Bell Labaratuarlarında geliştiren Denis Ritchie, fikirlerinin büyük bir kısmını B yazılım dilinden edinerek bu evrimin gerçekleşmesinde büyük rol oynamıştır. Bu tasarım için ise 1972 yılında DEC PDP-11 tipi bilgisayar kullanılmıştı. C ilk olarak UNIX operating sistemini yazarken kullanılan dil olarak meşhur olmuş ve günümüzde ise halen hemen hemen tüm operating sistemleri C veya C++ ile yazılmaktadır. Son 20 yılda, C yazılım dili birçok bilgisayar platformu için edinilebilir bir duruma erişmiştir. C nin en büyük özelliklerinden biri donanıma bağımsız olmasıdır, yani dikkatli bir tasarım ile herhangi bir donanımda C uygulamasi yaratmak mümkündür.


  1970 li yılların sonlarına doğru C gelişimini tamamlamış ve şu anda geleneksel C olarak bilinen halini almıştır. C++ ise C yazılım dilinin devamıdır. 1980 li yılların başında yine Bell Labaratuarları nda Bjarne Stroustup tarafından geliştirilmiştir. ANSI ve ISO standartlarına uygun olan bu yazılım dilinin en büyük avantajı nesne yönelimli bir yazılım dili olmasıdır.


  C++_NEDİR?


  Yazılım dünyasında bir devrim oldu. Hızlı ama hem ekonomik hemde doğru olarak yazılım gerçekleştirmek hala bir hedef olsada, C++ hala bügün çok kullanılan bir dil olması ne kadar iyi bir temelin üzerine inşa edilmiş olmasının bir kanıtıdır. Nesneler temel olarak bir yazılımcının birçok kez kullanabileceği program parçacıkları olması yazılımcılar tarafından keşfedilince, bunun önceki yazılım modellerinden daha hızlı ve daha sağlam yazılımlar için kullanılabileceği dikkate alınmaya başlandı. Nesne yönelimli yazılımlar genelde daha kolay anlaşılabilen, daha doğru ve modifiye edilmesi daha kolaydır. C++ yazılım dilinin en büyük özelliklerinden bir diğeri ise hem C türü eski tarz yazılımlara hemde nesne yönelimli yeni yazılım modeline yer vermesidir.


  Published Date:

  December 02, 2020

  Updated Date:

  December 02, 2023