bylge-logo

  Bylge

  Teknoloji Nedir?

  Teknoloji, ifade ettiği anlam olarak basit olarak görünebilir ama etrafımızda görmüş olduğumuz araçlar ve aygıtlardan daha fazlasını içerir. Teknoloji, sanıldığ

  Picture of the teknomatik

  teknomatik

  @teknomatik

  Teknoloji, ifade ettiği anlam olarak basit olarak görünebilir ama etrafımızda görmüş olduğumuz araçlar ve aygıtlardan daha fazlasını içerir. Teknoloji, sanıldığının aksine 50 yıl önce ortaya çıkmış yeni bir terim değildir. Teknolojik olarak ifade edebileceğimiz araçlar insanlık tarihine kadar uzanır.


  Teknolojinin tam bir tanımı vermek olası değil. Çünkü kullanıldığı yere, kişiye ve kullanıldığı bağlama göre farklı şekilde ifade edilebilir. Her ne kadar birden fazla ifade edilse bile, benim en sevdiğim yorumlardan biri şu; Bilimsel bilginin insan yaşamını devam ettirmek için pratik amaçlara uygulanması veya insanın çevresine uyum için gerekli olduğu değişimdir.


  Yukarıdaki tanımdan da anlayabileceğimiz üzere teknoloji , çevremizde ihtiyacımızı duyduğumuz araçları geliştirmek için çevremizde kullanmış olduğumuz nesnelere şekil vermek ve bunu yaparken salt kendi bilgimizden ve tecrübelerden yararlanmamızdır. Bunun için teknoloji sadece teleskop, bilgisayar veya diğer teknolojik aletler olarak adlandırdığımız araçlara sıkıştırmak doğru değil.


  Başka bir tanımda ise teknolojiyi şu şekilde ifade edebiliriz: İnsanların ihtiyaçlarını ve arzularını karşılamak için kullanmış oldukları araçlar, makineler, ürünler ve hizmetleri yerine getirirken kullanmış olduğu bilgi, deneyimleri ve teknik becerilerin dönüşümüdür.


  Teknoloji_Nedir?


  Teknoloji ilk olarak Taş Devri dönemlerinde, ilk insanların günlük yiyeceklerini sağlamak için kuvars, obsidyen taşlarını bir kesici alet olarak kullanmasıyla başlamıştır. Avcılık işini kolaylaştıran bu aletler, insanın çevresini gözlemleyerek, beceri ve bilgisini ortaya koyarak oluşturmuş olduğu ilk teknolojik aletlere olarak bilinir.


  Diğer bir teknoloji örneği ise kalemdir. Bugün önemini çok anlamıyor olsak bile insanların düşüncelerini ve eylemlerini kaydetmelerini ve referans vermelerini kolaylaştıran ilk teknoloji örneklerindir biridir. Kalemden, daktiloya, bilgisayara ve son olarakta akıllı telefonlara geçiş süreci teknolojinin nasıl ilerdiğini göstermesi açısından önemlidir.


  Günlük yaşamımızda bugün sıkça kullanmış olduğumuz ve teknolojik aletler olarak ifade ettiğimiz araçlar insanın binlerce yıllık teknolojik gelişiminin son ürünleridir. İnsanlar yüzyıllardır bu noktaya gelebilmek için her dönemde teknolojiyi hayatındaki pratik araçların oluşturması için kullanmıştır.


  Teknolojinin Sınıflandırılması

  Teknoloji sadece telefonlar, bilgisayarlar ve arabalar gibi günlük hayatta kullandığımız ürünleri bize sunmakla kalmaz, aynı zamanda ihtiyaçlarımızı ve arzularımız karşılayan teknikler, metodolojiler ve maddi olmayan diğer ürünler teknoloji kategorisi altına girer. Teknoloji iki şekilde sınıflandırılır:


  Sert Teknolojiler: Bize somut ürünler veren ve elle tutabildiğimiz teknolojilerdir.

  Yumuşak Teknolojiler: Bize maddi olmayan ürünler veren teknolojilerdir.


  Üretim teknolojiler, pazarlama yaklaşımları, organizasyonel optimizasyonlar ve aşı geliştirme çalışmaları elle tutamadığımız teknolojilerin örnekleridir. Bu teknoloji türünde fiziksel olarak bir ürünle ortaya çıkmazlar. Ancak bu sistemleri oluşturmak için gerekli olan bilgi ve tecrübe, insanın zekasının bir ürünü olan teknolojinin bir kısmıdır. Yumuşak teknolojiler daha çok: Ekonomi, yönetim, idare, iktisat ve diğer sosyal bilimlerde sıklıkla karşımıza çıkar.


  Sert teknolojiler, bize fiziksel olarak biri ürün veren ve sonucunda pratik olarak kullanabileceğimiz araçlardır. Uçak, ev araç ve gereçleri ve yapılar sert teknoloji ürünleridir. Fiziksel ürünlerde illaki elektronik ve yazılımsal bir parçanın olması gerekmiyor, yukarıda da değindim gibi yapısal tasarımlarda teknoloji kavramı şemsiyesi altındadır.


  Neden En Son Teknoloji Kullanılır?

  Bireyler olarak her zaman en son teknolojiyi kullanmak isteriz, çünkü eski teknolojilerin desteklemediği yeni ürünlere ve hizmetlere bu şekilde ulaşabiliriz. Son teknoloji kullanmak size hız, zaman, eğer şirketseniz rekabet avantajı getirir. Bunun sonucunda daha verimli bir çalışma ve kaynak kullanımına ulaşmış olursunuz.


  Published Date:

  May 14, 2020

  Updated Date:

  December 06, 2023