bylge-logo

  Bylge

  Python Temel

  Python Temel Konular Ekrana Yazı YazdırtmaDeğişkenlerMatematiksel İşlemlerKullanıcıdan GirişleriVeri DönüşümleriSorgular(if,elif,else)ListelerDöngüler(while ,f

  Picture of the Python

  Python

  @python

  Python Temel

  Konular


  Ekrana Yazı Yazdırtma

  Ekrana Yazı Yazdırtma print("") İle Kullanılır

  Mesala print("Hello World") Ekrana Hello World Yazdırır

  print("Python Temelleri") Ekrana Python Temelleri Yazdırır


  Değişkenler

  Python Dilinde Değişkenler Şu Şekilde Tanımlanır

  Değişken_Adı=Değişken_Değeri

  Mesela Yas=11 print(Yas) Ekrana 11 Yazdırır


  Matematiksel İşlemler


  Mesala x=0 print(x+1) Ekrana 1 Yazdırır Ama Tekrar print(x) Yazarsak 0 Olur

  Bu Yüzden x+=1 Veya x=x+1 Olarak Kullanılır

  Kullanım Şekilleri


  Bu Şekilde Kullanılır

  x-=1 1 Çıkarır

  x*=1 Birle Çarpar

  x/=1Bire Böler

  x**2 Karesini Alır


  kullanıcı Girişleri

  Python Da input Fonksiyonu İle Kullanıcıdan Bir Giriş Alınır

  Mesala var Yas=input("Yas") print(Yas)

  Sonucu Yas Diye Sorucak

  Ben 11 Girdim

  Sonra Ekrana 11 Yazdırır


  Veri Dönüşümleri

  Veri Dönüşümü İçin

  Kullanılır

  int() Değişkeni Integer(Tam Sayı) Ya Dönüştürür

  str() Değişkeni String(Yazı) Ya Dönüştürür

  float() Değişkeni Değişkeni Float(Ondalıklıya Dönüştürür)


  Sorgular

  Sorgular İçin

  Kullanılır

  if Eğer True(Doğru) İse İçindeki Kodu Çalıştırır

  if True:print("True")

  Ekrana True Yazdırır

  Sorgu Şekilleri

  < Anlamı Eğer x ,y Den Küçükse True Döndür

  <= Anlamı Eğer x ,y Den Küçükse Veya Eşitse True Döndür

  > Anlamı Eğer x ,y Den Büyükse True Döndür

  >= Anlamı Eğer x ,y Den Büyükse Veya Eşitse True Döndür

  == Anlamı Her x y'ye Eşitse True Döndür


  Or Ve And Kullanımı

  if x

  Anlamı Eğer x y Den Küçükse Ve z k'ye Eşitse True Döndür

  if x

  Anlamı Eğer x ,y Veya z den Küçükse True Döndür


  Elif Kullanımı Ve Else Kullanımı

  Elif Else if Anlamına Gelir

  Else Değilse Demek


  if x==y:print("True")

  elif x

  else:print("True")


  Anlamı

  Eğer x y'ye Eşitse True Döndür Oda Değilse x ,y Den Küçükse True Döndür Hiçbiri Değilse True Döndür


  Listeler

  Listeler Çok Önemlidir

  Bu Şekilde Tanımlanır

  a=[1,2,3,4,5]

  1 Re Ulaşmak İçin

  print(a[0]) Ekrana 1 Yazdırır


  Bu Listenin Uzunluğuna Ulaşmak İçin len Metodu Kullanılır

  print(len(a))


  Listeye Elaman Ekleme

  a.append(6) Veya a[5]=6 Bu Şekilde Kullanılır


  Döngüler

  Döngüleri Vardır


  while Döngüsü Şu Şekilde Kullanılır

  i=0

  while i<5:

  i+=1

  print(i)

  Anlamı Eğer i 5 Ten Küçükse i'yi 1 Arttır Ve Yazdır

  Sonuç

  1

  2

  3

  4

  5


  For Döngüsü


  For Döngüsü Listede Gezinmeye Yarar

  for i in [1,2,3,4,5]:print(i)

  Sonuç

  1

  2

  3

  4

  5


  Liste Oluşturmanın Kolay Bir Yolu range() Fonksiyonu

  Mesela print(range(5)) Ekrana [1,2,3,4,5] Yazdırır Bunu For Döngüsü İçine Sokabilirsiniz


  Fonksiyonlar

  Matematikteki Fonksiyonlara Çok Benzerler

  Şöyle Tanımlanır

  def Selam():

  print("Selam")

  Selam()

  Bu Ekrana Selam Yazdırır


  Parametreli Fonksiyon

  Örnek

  def Selamla(Ad):

  print("Selam "+ad)

  Selamla("Deniz")

  Ekrana Selam Deniz Yazdırır

  Ve a=Selamla Olarak Bir Değişkene Atanabilir

  a("Ayşe") Ekrana Selam Ayşe Yazdırır


  Return Deyimi

  Return Dersek O Fonksiyonun Değeri Return Olur

  Örnek

  def Topla(x,y):

  return x+y

  print(Topla(5,4)) Ekrana 9 Yazdırır x Le y Yi Topladık


  Published Date:

  September 01, 2020

  Updated Date:

  December 02, 2023