bylge-logo

  Bylge

  Python İle Among Us

  Pygame İle Among Us Resimleri bunlar resimmler di mouse ile hareket ettirip q ya basınc deydiği crew mateleri öldürür imposter yeşilli bir bug var çözem

  Picture of the Python

  Python

  @python

  Pygame İle Among Us Resimleri  Python_İle_Among_Us  Python_İle_Among_Us


  Python_İle_Among_Us

  bunlar resimmler di mouse ile hareket ettirip q ya basınc deydiği crew mateleri öldürür imposter yeşilli bir bug var çözemedim ölülere crewmatelerden biri deyerse oyun bitsin oyunun kodları resimler var onları indirirsiniz tam 215 satır

  kodlar

  from PyQt5.QtWidgets import *

  from PyQt5.QtCore import *

  from PyQt5.QtGui import *

  import pygame

  import sys


  class window(QWidget):


  def __init__(self):


  super().__init__()

  self.init()


  def init(self):


  self.setWindowTitle("Among Us")

  self.layout=QVBoxLayout()

  self.widgets()

  self.setLayout(self.layout)

  self.show()


  def widgets(self):


  self.logo=QLabel()

  self.png=QPixmap("startLogo.png")

  self.logo.setPixmap(self.png)

  self.layout.addWidget(self.logo)


  self.info=QFont("Helvetica",30,italic=True)

  self.label=QLabel("""wasd ile hareket edin

  q ile öldürün

  eğer crewmateler ölüyü görürse kaybedersiniz""")


  self.button=QPushButton("OYNA")

  self.button.clicked.connect(self.game)

  self.layout.addWidget(self.button)


  self.setFont(self.info)

  self.layout.addWidget(self.label)


  def game(self):


  class main_(object):


  def __init__(self,keyboard):


  self.name="among us"

  self.version=0.1

  self.keyboard=keyboard


  def __str__(self):

  return self.name


  def __int__(self):

  return self.version


  def start(self):


  self.settings()

  self.init()

  self.loop()


  def settings(self):


  self.w=900

  self.h=800

  self.bg=(55,55,55)

  self.FPS=45

  self.turnList=[[-1,-1],[1,-1],[-1,1]]

  self.spriteW=80

  self.spriteH=100


  def init(self):


  pygame.init()

  self.window=pygame.display.set_mode((self.w,self.h))

  self.sprites()


  def events(self):


  for event in pygame.event.get():

  if event.type == pygame.QUIT:

  sys.exit()


  def sprites(self):


  self.spriteGroup=pygame.sprite.Group()

  self.imposterGroup=pygame.sprite.Group()

  self.crewmateGroup =pygame.sprite.Group()


  self.imposter = self.createSprite(0,self.h-100,"images/green.png")

  self.red=self.createSprite(0,0,"images/red.png")

  self.blue=self.createSprite(self.w/2-25,self.h/2-50,"images/cyan.png")

  self.pink=self.createSprite(self.w-80,self.h-100,"images/purple.png")

  self.crewmatesList = [self.red, self.blue, self.pink]


  self.spriteGroup.add(self.red, self.blue, self.pink, self.imposter)

  self.imposterGroup.add(self.imposter)

  self.crewmateGroup.add(self.red, self.blue, self.pink)


  self.deadList=list()


  def playerMove(self):


  if self.keyValue[pygame.K_w]:

  self.imposter.rect.y -= 7


  if self.keyValue[pygame.K_a]:

  self.imposter.rect.x -= 7


  if self.keyValue[pygame.K_s]:

  self.imposter.rect.y += 7


  if self.keyValue[pygame.K_d]:

  self.imposter.rect.x += 7


  if self.imposter.rect.x < 0:

  self.imposter.rect.x = 0


  if self.imposter.rect.x > self.w - self.spriteW:

  self.imposter.rect.x = self.w - self.spriteW


  if self.imposter.rect.y < 0:

  self.imposter.rect.y = 0


  if self.imposter.rect.y > self.h - self.spriteH:

  self.imposter.rect.y = self.h - self.spriteH


  def mouse(self):


  self.imposter.rect.x=pygame.mouse.get_pos()[0]

  self.imposter.rect.y=pygame.mouse.get_pos()[1]


  def dead(self):


  for i in range(3):

  if self.keyValue[pygame.K_q] and pygame.sprite.spritecollide(self.crewmatesList[i],self.imposterGroup,False):


  self.srf = pygame.Surface((100, 50))

  self.crewmatesList[i].image=pygame.image.load("images/dead.png")

  self.turnList[i]=[0,0]

  self.deadList.append(self.crewmatesList[i])


  for dead in self.deadList:


  if pygame.sprite.spritecollide(dead,self.crewmateGroup,False):

  #pygame.time.wait(1000)

  #sys.exit()

  pass


  if len(set(self.deadList))==3:

  print("Wictory")

  sys.exit()


  def moves(self):


  self.spriteList=(self.red,self.blue,self.pink)


  for i in range(3):


  sprt=self.spriteList[i]

  trn=self.turnList[i]


  sprt.rect.x+=5*trn[0]

  sprt.rect.y+=5*trn[1]


  if sprt.rect.x<0 or sprt.rect.x>self.w-self.spriteW:

  trn[0]*=-1


  if sprt.rect.y<0 or sprt.rect.y>self.h-self.spriteH:

  trn[1]*=-1


  def loop(self):


  while True:


  self.window.fill(self.bg)

  self.spriteGroup.draw(self.window)

  self.keyValue = pygame.key.get_pressed()

  self.events()


  if self.keyboard:

  self.playerMove()


  else:

  self.mouse()


  self.dead()

  self.moves()


  pygame.time.Clock().tick(self.FPS)

  pygame.display.update()


  def createSprite(self,x,y,load):


  class createSprite(pygame.sprite.Sprite):

  def __init__(self,x,y,load):


  super().__init__()

  self.image = pygame.image.load(load)

  self.rect = self.image.get_rect()

  self.rect.x=x

  self.rect.y=y


  sprite=createSprite(x,y,load)

  return sprite


  main_=main_(False)

  main_.start()


  if __name__ == '__main__':


  app=QApplication(sys.argv)

  window=window()

  sys.exit(app.exec())

  Published Date:

  June 26, 2021

  Updated Date:

  December 02, 2023