bylge-logo

  Bylge

  Liste Şifreleme

  İlk Olarak Listemiz a=["a","b","c","d","e","f","g","h","i","j","k","l","m","n","o","p","r","s","t","u","v","y","z"] Ondan Sonra Oluşturacağımız Liste b=list()

  Picture of the Python

  Python

  @python

  İlk Olarak Listemiz

  a=["a","b","c","d","e","f","g","h","i","j","k","l","m","n","o","p","r","s","t","u","v","y","z"]


  Ondan Sonra Oluşturacağımız Liste

  b=list()


  Listenin Örüntüsünü Alıp Liste Uzunluğuyla Kontrol Edelim

  n=int(input("n : "))

  if n>len(a):n=len(a)-1

  if n<0:n=1


  Ve Şifrelemeye Bombalama Girelim

  try:for i in range(n):a.append(a[i])


  Listenin Sonuna Listenin Başındaki n Kadar İndex Ekliyelim


  Ve

  for i in range(len(a)):b.append(a[i+n])


  Bunda a'nın Uzunluğu Kadar b'ye a Listesinin i Sayısını n Fazlasını İndexi Olsun Yapalım


  Hata Verecek Onu Yok Sayalım

  except IndexError:pass


  İki Listeyi Birleştirip Yazdıralım

  for i in list(zip(a,b)):print(i)


  Sonuç

  n : 5

  ('a', 'f')

  ('b', 'g')

  ('c', 'h')

  ('d', 'i')

  ('e', 'j')

  ('f', 'k')

  ('g', 'l')

  ('h', 'm')

  ('i', 'n')

  ('j', 'o')

  ('k', 'p')

  ('l', 'r')

  ('m', 's')

  ('n', 't')

  ('o', 'u')

  ('p', 'v')

  ('r', 'y')

  ('s', 'z')

  ('t', 'a')

  ('u', 'b')

  ('v', 'c')

  ('y', 'd')

  ('z', 'e')


  Kod :

  a=["a","b","c","d","e","f","g","h","i","j","k","l","m","n","o","p","r","s","t","u","v","y","z"]

  b=list()

  n=int(input("n : "))

  if n>len(a):n=len(a)-1

  if n<0:n=1

  try:

  for i in range(n):a.append(a[i])

  for i in range(len(a)):b.append(a[i+n])

  except IndexError:pass

  for i in list(zip(a,b)):print(i)


  Resim


  Liste_Şifreleme


  YAĞMUR OLUP YAĞANLARA TEŞŞEKKÜRLER

  Published Date:

  September 12, 2020

  Updated Date:

  December 02, 2023