bylge-logo

  Bylge

  Kivy Temel

  ilk kütüp hane from kivy.app import App from kivy.uix.gridlayout import GridLayout from kivy.uix.label import Label sonra sınıf class main(App) sonra build fon

  Picture of the Python

  Python

  @python

  ilk kütüp hane

  from kivy.app import App

  from kivy.uix.gridlayout import GridLayout

  from kivy.uix.label import Label


  sonra sınıf

  class main(App)

  sonra build fonksiyonu


  def build(self)

  return content()


  ve en yukarda content kısmını tanımlıyalım


  class content(GridLayout):

  def __init__(self):

  super().__init__()

  self.widgets()


  ve widgetleri ekleyelim


  def widgets(self):

  self.cols=1

  label=Label(text="Kivy Adamdır")

  self.add_widget(label)


  sonra


  if __name__=="__main__":

  main=main()

  main.run()


  Çıktımız


  Kivy_Temel  Published Date:

  July 04, 2021

  Updated Date:

  December 02, 2023