bylge-logo

  Bylge

  kivy ile listeyi widgetlara çevirme

  kodumuz bu from kivy.app import App from kivy.uix.gridlayout import GridLayout from kivy.uix.label import Label from kivy.uix.button import Button from kivy.uix

  Picture of the Python

  Python

  @python

  kodumuz bu

  from kivy.app import App

  from kivy.uix.gridlayout import GridLayout

  from kivy.uix.label import Label

  from kivy.uix.button import Button

  from kivy.uix.widget import Widget

  from kivy.uix.textinput import TextInput

  import sys

  import pygame  class content(GridLayout):


  def __init__(self):

  super().__init__()

  self.widgets()


  def widgets(self):


  self.buttonText = ["Clicker Oyunu", "Yükseltme1", "Yükseltme2", "Yükseltme2"]

  self.buttonFunc = [sys.exit, sys.exit, sys.exit]

  self.buttonNum = 0


  self.labelText = ["Oyna", "Yükselt", "Yükselt", "Yükselt"]

  self.labelNum = 0


  self.entys = list()


  self.desing = [[" ", " ", "l", " ", " "],

  ["b", "e", " ", " ", " "],

  [" ", " ", " ", " ", " "],

  [" ", "b", "b", "b", " "],

  [" ", "l", "l", "l", " "]]


  self.cols = len(self.desing)


  try:


  for j in range(len(self.desing)):


  y = self.desing[j]


  for i in range(len(y)):


  x = y[i]


  if x == "b":

  button = Button()

  button.text = self.buttonText[self.buttonNum]

  button.bind(on_press=self.buttonFunc[self.buttonNum])

  self.add_widget(button)

  self.buttonNum += 1


  if x == "l":

  label = Label()

  label.text = self.labelText[self.labelNum]

  self.add_widget(label)

  self.labelNum += 1


  if x == "e":

  entry = TextInput()

  self.entys.append(entry)

  self.add_widget(entry)


  if x == " ":

  self.add_widget(Widget())


  except IndexError:

  pass  class main(App):

  def build(self):

  return content()  if __name__ == "__main__":

  main = main()

  main.run()


  bu kod listeyi girdiğin değerlere göre widgetlara çeviriyor yaptığım bir şey


  kivy_ile_listeyi_widgetlara_çevirme


  üzerinde çalıştığım clicker oyununun arayüzü

  Published Date:

  July 11, 2021

  Updated Date:

  December 02, 2023