bylge-logo

  Bylge

  yamuğun alanı

  yamuk alan (yamuk alanı) En az iki kenarı birbirine paralel olan dörtgenlere (dört kenarlılar) yamuk denir. Buna tanıma göre; kare, dikdörtgen ve paralelkenar

  Picture of the Pow

  Pow

  @pow

  yamuk alan (yamuk alanı)


  En az iki kenarı birbirine paralel olan dörtgenlere (dört kenarlılar) yamuk denir. Buna tanıma göre; kare, dikdörtgen ve paralelkenar birer yamuktur.


  yamuğun_alanı


  Bir yamukta birbirine paralel olan kenarlara "taban kenar", paralel olmayan kenarlara ise "yanal kenar" denir. Yukarıdaki ABCD yamuğunda [AD] // [BC] olup;


  [AD]: üst taban

  [BC]: alt taban

  [AB]: yanal kenar

  [DC]: yanal kenar

  [EF]: yükseklik'dir.


  yamuğun alanı formülü (yamuğun alan formülü)


  Yukarıda şekilde üst taban uzunluğu a, alt taban uzunluğu b ve yüksekliği h olan ABCD yamuğunun alanı;


  Alan (ABCD) = (a + b) . h / 2


  yamukta orta taban


  yamuğun_alanı


  Yukarıdaki ABCD yamuğunda [AB] ve [DC] yanal kenarlarının orta noktalarını birleştiren, [AD] ve [BC] kenarlarına paralel olan [EF] doğru parçasına ABCD yamuğunun "orta tabanı" denir. Orta tabanın uzunluğu alt ve üst taban uzunluklarının toplamının yarısına (ortalamasına) eşittir.


  EF = (AD + BC) / 2


  Bir yamukta orta taban uzunluğu ile yüksekliğin değeri biliniyor ise bu yamuğun alan orta taban uzunluğu ile yüksekliğin çarpımına eşittir. Yukarıdaki ABCD yamuğu için;


  Alan (ABCD) = c . h olur.


  yamuk alan formülü (yamuğun alanı nasıl bulunur)


  Bir yamuğun alan formülü olan (a + b) . h / 2'nin nereden geldiğini bir çok yoldan ispatlayabiliriz. Aşağı da bu yollardan üç tanesini gösterdik.


  1. Yol


  Yamuğumuzu alan formülünü bildiğimiz ve alanını kolayca hesaplayabileceğimiz kare, dikdörtgen, paralel kenar ve üçgen gibi geometrik şekillere böleriz.


  Aşağıdaki şekildeki ABCD yamuğunu alan formülünü bildiğimiz ve alanını kolayca hesaplayabileceğimiz iki tane dik üçgene (ABE ve DFC) ve bir tane dikdörtgene (AEFD) böldük.


  yamuğun_alanı


  Yukarıdaki Şekilde de görüleceği üzere ABCD yamuğunun alanı ABE ve DFC dik üçgeni ile AEFD dikdörtgeninin alanları toplamına eşittir.


  A (ABCD) = A (ABE) + A (AEFD) + A (DFC)


  İspat


  yamuğun_alanı


  2. Yol


  Yamuğumuzu hayali çizgiler yardımı ile bir dikdörtgene dönüştürürüz. Daha sonra dikdörtgenin alanından oluşturduğumuz hayali üçgenlerin alanlarını çıkararak yamuğumuzun gerçek alanını buluruz.


  yamuğun_alanı


  Yukarıdaki şekilde EBCF dikdörtgeninin alanı AEB ve DFC üçgenin alanı ile ABCD yamuğunun alanlarının toplamına eşittir. Buna göre;


  A (AEB) + A (ABCD) + A (DFC) = A (EBCF)

  A (ABCD) = A (EBCF) - A (AEB) - A (DFC)


  İspat


  yamuğun_alanı


  3. Yol


  Aşağıdaki şekilde büyük üçgenin (EBC) alanından küçük üçgenin (EAD) alanını çıkarırsak ABCD yamuğunun alanını bulmuş oluruz.


  A (EAD) + A (ABCD) = A (EBC)

  A (ABCD) = A (EBC) - A (EAD)


  yamuğun_alanı


  Yukarıdaki şekilde ABCD bir yamuk olduğu için [AD] // [BC]'dir ve EBC ile EAD üçgenleri de Açı - Açı - Açı bakımından benzer üçgenlerdir.

  EBC ∼ EAD (A . A . A .)


  İspat


  yamuğun_alanı


  Yamuğun Alanı ile İlgili Çözümlü Sorular


  Örnek 1


  yamuğun_alanı


  |DE| = |EF| = |FA| = 2 cm

  |EE'| = 3 cm

  |FF'| = 5 cm

  |DC| // |EE'| // |FF'|


  Şekilde ABCD bir dik yamuk olduğuna göre, alanı kaç cm²'dir.


  Çözüm


  Yukarıdaki şekilde en küçüğünden büyüğüne DEE'C, DFF'C ve DABC olmak üzere üç tane dik yamuk vardır.


  DFF'C Dik yamuğunda [EE'] orta tabandır. Buna göre;

  (|DC| + |FF'|) / 2 = |EE'|

  (|DC| + 5) / 2 = 3

  |DC| + 5 = 3.2

  |DC| + 5 = 6

  |DC| = 1


  EABE' Dik yamuğunda [FF'] orta tabandır. Buna göre;

  (|EE'| + |AB|) / 2 = |FF'|

  (3 + |AB|) / 2 = 5

  3 + |AB| = 5.2

  3 + |AB| = 10

  |AB| = 7


  A (DABC) = (|DC| + |AB|) . |DA| / 2

  A (DABC) = (1 + 7) . 6 / 2

  A (DABC) = 8 . 6 / 2 = 48 / 2 = 24 cm²


  Örnek 2


  yamuğun_alanı


  |AD| = 12 cm

  |AB| = 10 cm

  |BE| = 8 cm

  |EC| = 15 cm olmak üzere yukarıdaki şekildeki ABCD yamuğunun alanı kaç cm²'dir.


  Çözüm


  İlk önce ABE dik üçgenine Pisagor teoremini uygulayarak yamuğun yüksekliğini buluruz.

  |AE| = h olsun

  |AE|² + |BE|² = |AB|²

  h² + 8² = 10²

  h² + 64 = 100

  h² = 100 - 64

  h² = 36

  h = 6 olur.


  A (ABCD) = (|AD| + |BC|) . h / 2

  A (ABCD) = (12 + 23) . 6 / 2

  A (ABCD) = 35 . 6 / 2

  A (ABCD) = 210 / 2 = 105 cm²

  Published Date:

  May 01, 2020

  Updated Date:

  December 10, 2023