bylge-logo

  Bylge

  trigonometri değerleri

  Yukarıdaki dik üçgen yardımıyla trigonometrik ifadeleri (sinüs, kosinüs, tanjant, kotanjant, sekant ve kosekant) tanımlayabiliriz. sinα = a/c cosα = b/c tan

  Picture of the Pow

  Pow

  @pow


  trigonometri_değerleri


  Yukarıdaki dik üçgen yardımıyla trigonometrik ifadeleri (sinüs, kosinüs, tanjant, kotanjant, sekant ve kosekant) tanımlayabiliriz.


  sinα = a/c

  cosα = b/c

  tanα = a/b

  cotα = b/a

  secα = c/b

  cscα = c/a


  trigonometri_değerleri


  Yarıçapının uzunluğu 1 birim olan çembere birim çember denir. Birim çember yardımıyla da trigonometrik ifadeleri tanımlayabiliriz. Yukarıdaki birim çember (r = 1 birim) üzerinde sinüs, kosinüs, tanjant, kotanjant, sekant ve kosekant ifadeleri tanımlanmıştır.


  Önemli Açıların Trigonometrik Değerleri


  trigonometri_değerleri


  Yukarıdaki birim çember üzerinde önemli açılar ve trigonometrik değerleri gösterilmektedir.


  trigonometri_değerleri


  Published Date:

  March 06, 2021

  Updated Date:

  December 04, 2023