bylge-logo

  Bylge

  Toplam Fark Formülleri

  Toplam Fark Formülleri Nedir ? Trigonometrik değeri bilinen iki açının toplamının veya farkının trigonometrik değerlerini bulmak için kullanılan formüllere Top

  Picture of the Pow

  Pow

  @pow

  Toplam Fark Formülleri Nedir ?


  Trigonometrik değeri bilinen iki açının toplamının veya farkının trigonometrik değerlerini bulmak için kullanılan formüllere Toplam Fark Formülleri denir.


  Toplam_Fark_Formülleri


  Toplam Fark Formüllerinin İspatı


  1. Sinüslü Toplam Fark Formüllerinin İspatı


  A. sin(x+y) = sinx.cosy + siny.cosx


  Sinüs Teoremine göre, iki kenarı ile bu iki kenarı arasındaki açının ölçüsü bilinen bir üçgenin alanı;

  A (ABC) = 1/2.b.c.sinA'dır.


  Toplam_Fark_Formülleri


  Yukarıdaki üçgende; sinx = m/c, cosx = h/c, siny = n/b, cosy = h/b'dir.


  Toplam_Fark_Formülleri


  B. sin(x-y) = sinx.cosy - siny.cosx


  Toplam_Fark_Formülleri


  2. Kosinüslü Toplam Fark Formüllerinin İspatı


  A. cos(x+y) = cosx.cosy - sinx.cosy


  Kosinüs Teoremine göre, iki kenarı ile bu iki kenarının arasındaki açının ölçüsü bilinen bir üçgeninin üçüncü kenarının uzunluğu;

  a² = b² + c² - 2.b.c.cosA'dır.


  Toplam_Fark_Formülleri


  Yukarıdaki üçgende; sinx = m/c, cosx = h/c, siny = n/b, cosy = h/b'dir.


  Toplam_Fark_Formülleri


  Toplam_Fark_Formülleri


  B. cos(x-y) = cosx.cosy + sinx.cosy


  Toplam_Fark_Formülleri


  3. Tanjantlı Toplam Fark Formüllerinin İspatı


  A. tan(x+y) = tanx + tany/1 - tanx.tany


  Toplam_Fark_Formülleri


  B. tan(x-y) = tanx - tany/1 + tanx.tany


  Toplam_Fark_Formülleri


  4. Kotanjantlı Toplam Fark Formüllerinin İspatı


  A. cot(x+y) = cotx.coty - 1/cotx + coty


  Toplam_Fark_Formülleri


  B. cot(x+y) = cotx.coty + 1/coty - cotx


  Toplam_Fark_Formülleri


  Published Date:

  July 29, 2022

  Updated Date:

  December 11, 2023