bylge-logo

  Bylge

  Ters Trigonometrik Fonksiyonların Türevi

  Yukarıdaki dik üçgene göre; 1. sin y = x ⇒ y = arcsin x 2. cos y = √1 - x² ⇒ y = arccos √1 - x² 3. tan y = x / √1 - x² ⇒ y = arctan x / √1 - x² 4. cot

  Picture of the Pow

  Pow

  @pow


  Ters_Trigonometrik_Fonksiyonların_Türevi


  Ters_Trigonometrik_Fonksiyonların_Türevi


  Yukarıdaki dik üçgene göre;


  1. sin y = x ⇒ y = arcsin x

  2. cos y = √1 - x² ⇒ y = arccos √1 - x²

  3. tan y = x / √1 - x² ⇒ y = arctan x / √1 - x²

  4. cot y = √1 - x² / x ⇒ y = arccot √1 - x² / x

  5. sec y = x / √1 - x² ⇒ y = arcsec x / √1 - x²

  6. csc y = 1 / x ⇒ y = arccsc 1 / x


  1. Arcsinx Türevi


  a. y = f(x) = arcsin x ⇒ y' = f(x)' = 1 / √1 - x²


  b. y = f(x) = arcsin u ⇒ y' = f(x)' = u' / √1 - u²


  Arcsinx Türevi İspatı


  y = arcsinx

  siny = x

  d(siny) = dx

  (siny)'dy = dx

  cosydy = dx

  dy / dx = 1 / cosy

  y' = 1 / cosy

  cosy = √1 - sin²y = √1 - x²

  y' = 1 / √1 - x²


  2. Arccosx Türevi


  a. y = f(x) = arccos x ⇒ y' = f(x)' = - 1 / √1 - x²


  b. y = f(x) = arccos u ⇒ y' = f(x)' = - u' / √1 - u²


  Arccosx Türevi İspatı


  y = arccosx

  cosy = x

  d(cosy) = dx

  (cosy)'dy = dx

  - sinydy = dx

  dy / dx = - 1 / siny

  y' = - 1 / siny

  siny = √1 - cos²y = √1 - x²

  y' = - 1 / √1 - x²


  3. Arctanx Türevi


  a. y = f(x) = arctan x ⇒ y' = f(x)' = 1 / 1 + x²


  b. y = f(x) = arctan u ⇒ y' = f(x)' = u' / 1 + u²


  Arctanx Türevi İspatı


  y = arctanx

  tany = x

  d(tany) = dx

  (tany)'dy = dx

  (1 + tan²y)dy = dx

  dy / dx = 1 / 1 + tan²y

  y' = 1 / 1 + tan²y

  y' = 1 / 1 + x²


  4. Arccotx Türevi


  a. y = f(x) = arccot x ⇒ y' = f(x)' = - 1 / 1 + x²


  b. y = f(x) = arccot u ⇒ y' = f(x)' = - u' / 1 + u²


  Arccotx Türevi İspatı


  y = arccotx

  coty = x

  d(coty) = dx

  (coty)'dy = dx

  - (1 + cot²y)dy = dx

  dy / dx = - 1 / 1 + cot²y

  y' = - 1 / 1 + cot²y

  y' = - 1 / 1 + x²

  Published Date:

  January 10, 2021

  Updated Date:

  December 12, 2023