bylge-logo

  Bylge

  Ters Fonksiyonun Türevi

  f: A → B'ye tanımlı bire bir ve örten bir fonksiyon olmak üzere; f⁻¹: B → A'ya tanımlı fonksiyonuna f fonksiyonun ters fonksiyonu denir. y = f(x) ⇒ x = f­⁻¹

  Picture of the Pow

  Pow

  @pow


  Ters_Fonksiyonun_Türevi


  f: A → B'ye tanımlı bire bir ve örten bir fonksiyon olmak üzere; f⁻¹: B → A'ya tanımlı fonksiyonuna f fonksiyonun ters fonksiyonu denir.


  y = f(x) ⇒ x = f­⁻¹(y) olur. Eşitlikteki f­⁻¹(y)'ye f(x) fonksiyonun ters fonksiyonu denir ve f⁻¹(x) şeklinde de gösterilebilir.


  Ters Fonksiyon Türevi Formülü


  (f­⁻¹)'(y) = (f­⁻¹)'(f(x)) = 1/f(x)' (f(x)' ≠ 0)


  Ters Fonksiyon Türevi İspatı


  f(x) = y

  f­⁻¹(y) = x

  y = f(u) ⇒ y' = u'.f(u)'

  f­⁻¹(y)' = x' (eşitliğin her iki tarafının da türevini alırız)

  y'.f­⁻¹(y)' = 1

  f­⁻¹(y)' = 1/y'

  f­⁻¹(y)' = 1/f(x)' olur.


  Örnek 1

  y = f(x) = 2x + 3 ise (f­⁻¹)'(x) = ?


  1. Yol

  y = f(x) = 2x + 3 fonksiyonunun tersini bulabilmek için x yerine y ve y yerine de x koyar ve y'yi yalnız bırakırız. ( bakınız ters fonksiyon )


  2x + 3 = y

  2y + 3 = x

  2y = x - 3

  y = (x - 3)/2

  f⁻¹(x) = (x - 3)/2 = 1/2.(x - 3)

  (f⁻¹)'(x) = 1/2.(x - 3)'

  (f⁻¹)'(x) = 1/2.1

  (f⁻¹)'(x) = 1/2 olur.


  2. Yol

  (f⁻¹)'(y) = 1/f(x)'

  f(x) = 2x + 3

  f(x)' = (2x + 3)'

  f(x)' = 2

  (f⁻¹)'(y) = 1/2

  (f⁻¹)'(x) = 1/2 olur.


  Örnek 2

  y = f(x) = x² ise (f­⁻¹)'(x) = ?


  1. Yol

  x² = y

  y² = x

  √y² = √x

  y = √x

  f⁻¹(x) = √x

  (f⁻¹)'(x) = (√x)'

  (f⁻¹)'(x) = 1/2√x olur. ( bakınız karekök türevi )


  2. Yol

  (f⁻¹)'(y) = 1/f(x)'

  f(x) = x²

  f(x)' = (x²)'

  f(x)' = 2x

  (f⁻¹)'(y) = 1/2x

  x² = y

  √x² = √y

  x = √y

  (f⁻¹)'(y) = 1/2√y

  (f⁻¹)'(x) = 1/2√x olur.

  Published Date:

  April 19, 2021

  Updated Date:

  December 10, 2023