bylge-logo

  Bylge

  Tenasüh Nedir? (Tenasüh Ne Demek?)

  Reenkarnasyon veya ruh göçü, ruhun bir varlıktan (insan, hayvan veya bitki) başka bir varlığa geçtiğine inanan görüş. Ruhun birbiri ardı sıra başka başka bedenl

  Picture of the Pow

  Pow

  @pow

  Reenkarnasyon veya ruh göçü, ruhun bir varlıktan (insan, hayvan veya bitki) başka bir varlığa geçtiğine inanan görüş. Ruhun birbiri ardı sıra başka başka bedenleri canlandırabileceğini öne süren düşünce. Dünya'da 1 milyarın üzerinde insan ruh göçüne inanmaktadır. Asya Kıtası'ndaki Hindular, Budistler ve Jainistler (Cainistler) ile Suriye ve Lübnan'daki Dürziler ile Nusayriler (Arap Alevileri) bu inançtandır.


  Tenasüh_Nedir?_(Tenasüh_Ne_Demek?)


  Ölüler Kitabı'nda (Ra Nu Pert Em Hru) bahsedildiği üzere Eski Mısırlılar, ruh göçünü ölen kişinin öldükten sonra bazı hayvanlara (kuşlar ve yılanlar) dönüşmesi olarak görüyorlardı. Bu Antik Mısır inancını Eski Yunan'a taşıyan kişi ise M.Ö. 570-495 arasında yaşamış olan ünlü düşünür Sisamlı Pisagor'dur. Platon (Eflatun), Phaidon adlı "ruhun ölümsüzlüğü" düşüncesini ele aldığı diyaloğunda, ruhların göç etmesi düşüncesini, karşıtlar yasasına (ölüm hayattan geldiğine göre hayatında ölümden gelmesi gerekir) ve hatırlatma teorisine (öğrenmek hatırlamaktır. daha önceki bir yaşamda öğrenilmiş olanı yeniden akla getirmektir) dayanarak savundu. Ruh göçünü kabul eden ve savunan çağdaş düşünürlerden Charles Fourier (1772-1837), Jean Reynaud (1806-1863) ve Pierre Leroux (1798-1871), ruhun ölümsüz olduğunu ve dünyaların sayısız çokluğunda faaliyet gösterdiğini öne sürmüşlerdir.


  İslam dini ise açık bir şekilde tenasüh inancını reddeder.
  Published Date:

  January 23, 2021

  Updated Date:

  December 05, 2023