bylge-logo

  Bylge

  Tarihte İlkler | Tarihteki Önemli Olaylar

  1. Tarihte bilinen İlk casuslar Hazreti Musa’nın Kenan ülkesine gönderdiği adamlardır. 2. Tarihte kayıtlara geçmiş ilk deniz savaşı M.Ö. 480 yılının 25 Eylü

  Picture of the Pow

  Pow

  @pow

  1. Tarihte bilinen İlk casuslar Hazreti Musa’nın Kenan ülkesine gönderdiği adamlardır.


  Tarihte_İlkler_|_Tarihteki_Önemli_Olaylar


  2. Tarihte kayıtlara geçmiş ilk deniz savaşı M.Ö. 480 yılının 25 Eylül günü Ege Denizi sularında İran ve Yunan Donanması arasında gerçekleşmiş ve Yunanların zaferiyle sonuçlanmış olan Salamis Savaşı'dır.


  Tarihte_İlkler_|_Tarihteki_Önemli_Olaylar


  3. Taksimetreler tarihte ilk defa Antik Roma Döneminde (M. Ö. 743 - 446) kullanılmıştır.


  Tarihte_İlkler_|_Tarihteki_Önemli_Olaylar


  4. Tarihte Dünyanın çevresini hesaplamayı başaran ilk kişi M.Ö. 276-195 arasında yaşamış olan Yunanlı bilgin Eratosthenes’dir.


  Tarihte_İlkler_|_Tarihteki_Önemli_Olaylar


  5. Tarihte alfabeyi ilk defa kullanan millet günümüz Lübnan topraklarında yaşamış ve denizcilikte oldukça ileri gitmiş olan Fenikelilerdir.


  Tarihte_İlkler_|_Tarihteki_Önemli_Olaylar

  6. Tarihte ilk gazete Romalılar döneminde çıkarılmıştır.


  Tarihte_İlkler_|_Tarihteki_Önemli_Olaylar


  7. Tarihte eyalet sistemine dayalı yönetim şekli ilk defa İran’da Persler (Ahamenişler) tarafından uygulanmıştır.


  Tarihte_İlkler_|_Tarihteki_Önemli_Olaylar


  8. Tarihte bilinen ilk harita Çatalhöyük’te bulunmuş ve M.Ö. 7000 ile 6000’li yıllar arasında yapıldığı tahmin edilmektedir.


  Tarihte_İlkler_|_Tarihteki_Önemli_Olaylar


  9. Tarihte bilinen ilk ücretli ordu Lidyalılar tarafından oluşturulmuştur.


  Tarihte_İlkler_|_Tarihteki_Önemli_Olaylar


  10. Tarihte kâğıt ilk defa M.Ö. 3. veya 2. yüzyılda Çin’de kullanılmaya başlanmıştır.


  Tarihte_İlkler_|_Tarihteki_Önemli_Olaylar


  11. Tarihte ilk fotoğraf 1826 yılında Joseph Nicéphore Niépce tarafından çekilmiştir.


  Tarihte_İlkler_|_Tarihteki_Önemli_Olaylar


  12. Tarihte ilk hareketli görüntü 1878 yılında Edward Muybridge tarafından bir at dörtnala koşarken dört ayağının da birden yerden kesilip kesilmediğini öğrenmek için çekilmiştir.


  Tarihte_İlkler_|_Tarihteki_Önemli_Olaylar


  13. Tarihte ilk ses kaydı Thomas Edison’dan tam 17 yıl önce 9 Nisan 1860 yılında Fransız Edouard-Leon Scott de Martinville tarafından yapılmıştır.


  Tarihte_İlkler_|_Tarihteki_Önemli_Olaylar


  14. Tarihte savaş uçağı ilk defa Trablusgarp Savaşı veya Meksika Devrimi sırasında kullanılmıştır.


  Tarihte_İlkler_|_Tarihteki_Önemli_Olaylar


  15. Tarihte Amerika Kıtası’na ulaşan ilk Avrupalılar Kristof Kolomb’dan yaklaşık 500 yıl önce Vikinglerdir.


  Tarihte_İlkler_|_Tarihteki_Önemli_Olaylar


  16. Tarihte çalışanlar için günlük 8 saatlik çalışma süresi uygulamasına geçen ilk devlet Uruguay’dır.


  Tarihte_İlkler_|_Tarihteki_Önemli_Olaylar


  17. Tarihte ilk mayalı ekmekler M.Ö. 1800’li yıllarda Eski Mısır’da üretilmiştir.


  Tarihte_İlkler_|_Tarihteki_Önemli_Olaylar


  18. Tarihte Mısır Piramitleri’nin boyunu hesaplamayı başaran ilk insan Yunanlı ünlü filozof ve matematikçi Thales’dir.


  Tarihte_İlkler_|_Tarihteki_Önemli_Olaylar


  19. Tarihte Amerika Birleşik Devletleri’ni bağımsız bir ülke olarak tanıyan ( Aralık 1777’den itibaren) ilk devlet Fas Sultanlığı’dır.


  Tarihte_İlkler_|_Tarihteki_Önemli_Olaylar


  20. Tarihteki bilinen ilk yazılı antlaşma M.Ö 1286 veya 1280 yılında Mısırlılar ile Hititler arasında yapılmış olan Kadeş Antlaşmasıdır.


  Tarihte_İlkler_|_Tarihteki_Önemli_Olaylar


  21. Tarihte Anadolu’dan Türkiye diye bahseden ilk millet 12. Yüzyıldan itibaren bu toprakları Turchia (okunuşu: Turkiya) diye isimlendiren İtalyanlardır.


  Tarihte_İlkler_|_Tarihteki_Önemli_Olaylar


  22. Tarihte takvim ilk defa Mısır’da kullanılmıştır.


  Tarihte_İlkler_|_Tarihteki_Önemli_Olaylar


  23. Tarihte Anadolu'ya giren ilk Türk devleti 4. yüzyılın sonlarına doğru Avrupa Hunları’dır.


  Tarihte_İlkler_|_Tarihteki_Önemli_Olaylar


  24. Tarihte daktilo ile yazılan ilk eser 1876 yılında Mark Twain tarafından yazılmış olan Tom Sawyer’in Maceraları’dır.


  Tarihte_İlkler_|_Tarihteki_Önemli_Olaylar


  25. Tarihte kredi kartları ilk defa 1914 yılında ABD’de Western Union tarafından dağıtılmaya başlanmıştır.


  Tarihte_İlkler_|_Tarihteki_Önemli_Olaylar  Published Date:

  May 01, 2020

  Updated Date:

  December 04, 2023