bylge-logo

  Bylge

  Tanx Türevi (Tanjant Türevi)

  Tanx Türevi Nedir ? (Tanx Türevi Formülü)  y = f(x) = tanx ⇒ y' = f(x)' = 1 + tan²x'tir. Tanx Türevi İspatı (Tanx Türevi Nasıl Alınır ?) 1. Yol

  Picture of the Pow

  Pow

  @pow


  Tanx_Türevi_(Tanjant_Türevi)


  Tanx Türevi Nedir ? (Tanx Türevi Formülü)


   y = f(x) = tanx ⇒ y' = f(x)' = 1 + tan²x'tir.


  Tanx Türevi İspatı (Tanx Türevi Nasıl Alınır ?)


  1. Yol


  Tanx_Türevi_(Tanjant_Türevi)


  Önemli: (tanx)' = 1 + tan²x = 1/cos²x = sec²x


  Tanx_Türevi_(Tanjant_Türevi)


  2. Yol


  İki fonksiyonun bölümünün türevi formülünden yararlanarak da tanx'in türevinin 1 + tan²x'ye eşit olduğunu ispatlayabiliriz.


  Tanx_Türevi_(Tanjant_Türevi)


  Önemli: y = f(x) = tanu ise y' = f(x)' = u'.(1 + tan²u)


  Örnek 1

  y = tan(x³ + 3x²) ise y' = ?


  y = tan(x³ + 3x²)

  y' = [tan(x³ + 3x²)]'

  y = tanu ise y' = u'.(1 + tan²u)

  y' = (x³ + 3x²)'.[1 + tan²(x³ + 3x²)]

  y' = (3x² + 6x).[1 + tan²(x³ + 3x²)]


  Örnek 2

  y = f(x) = cotx ise y' = f(x)' = ?


  cotx = 1/tanx

  cotx = tan⁻¹x

  (cotx)' = (tan⁻¹x)'

  y = f(x) = u⁻¹ ⇒ y' = f(x)' = -1.u⁻².u' = -u⁻².u'

  (cotx)' = -tan⁻²x.(tanx)'

  (cotx)' = -tan⁻²x.(1 + tan²x)

  (cotx)' = -tan⁻²x.1 - tan⁻²x.tan²x

  (cotx)' = -tan⁻²x - 1

  (cotx)' = -(tan⁻²x + 1) = -(1 + tan⁻²x)

  tan⁻²x = 1/tan²x = (1/tanx)² = cot²x

  (cotx)' = -(1 + cot²x) olur.

  Published Date:

  June 27, 2020

  Updated Date:

  December 12, 2023