bylge-logo

  Bylge

  Tan15 (Tan15 Kaçtır ?)

  Tan15'in değeri, 2-√3'e eşittir. Tan15'in değerini çeşitli matematik formülleri ve yöntemleri kullanarak bulabiliriz.

  Picture of the Pow

  Pow

  @pow

  tan15.png

  'e eşittir. Tan15'in değeri olan, 'ü; 15 75 90 Üçgeni'nden, toplam-fark formüllerinden veya birim çemberden yararlanarak bulabiliriz.

  Toplam-Fark Formülleri Yardımıyla Tan15'in Değerini Bulma

  Tanjant için toplam-fark formülleri aşağıdaki gibidir.

  15 = 45 - 30 veya 15 = 60 - 45'tir. Tan30, Tan45 ve Tan60'ın trigonometrik değerlerini bildiğimiz için buradan Tan15'in trigonometrik değerini kolaylıkla hesaplayabiliriz. (Bakınız: Önemli Açıların Trigonometrik Değerleri)

  1. Yol

  2. Yol

  'ün Rasyonel Sayı Olarak Yaklaşık Değeri

  Birim Çember Yardımı ile Tan15'in Yaklaşık Değerini Bulma

  Tan15_(Tan15_Kaçtır_?)

  Published Date:

  July 08, 2021

  Updated Date:

  May 06, 2024