bylge-logo

  Bylge

  Türkçe ve Moğolca Ortak Kelimeler

  Altay Dil Ailesi içinde yer alan Türkçe ve Moğolca birbirine en yakın ve dil bilgisi bakımından da bir birine en benzeşik iki dil grubudur. Tarihin çok eski

  Picture of the Pow

  Pow

  @pow


  Türkçe_ve_Moğolca_Ortak_Kelimeler


  Altay Dil Ailesi içinde yer alan Türkçe ve Moğolca birbirine en yakın ve dil bilgisi bakımından da bir birine en benzeşik iki dil grubudur. Tarihin çok eski devirlerinden beri Türk ve Moğol halklarının birbirlerine yakın bölgelerde yaşamaları ve bunun sonucunda çeşitli ilişkiler kurmaları ve ayrıca bu iki dil grubunun aslında aynı olduğu ve tarihin bilinmeyen bir döneminde birbirlerinden ayrıldığı düşünüldüğünde aralarında birçok ortak ve benzer kelimeler bulunmakta olup bu kelimelerden bazıları aşağıda sıralanmıştır.


  TÜRKÇE MOĞOLCA (LATİN) MOĞOLCA (KİRİL) İNGİLİZCE

  çiçek tsetseg цэцэг flower

  bal bal бал honey

  süt süü сүү milk

  yürek, kalp zürkh зүрх heart

  demir tömör төмөр iron

  buz mös мөс ice

  altın alt алт gold

  elma alim алим apple

  eşek iljig илжиг donkey

  aslan,arslan arslan aрслан lion

  çöl tsöl цөл desert

  üzüm üzem үзэм grape

  tarla talbar талбар field

  buğday buudai буудай wheat

  koyun khoni хонь ovis

  inek ünee үнээ cow

  öküz ükher үхэр ox

  boğa bukh бух bull

  incir injir инжир common fig

  arpa arvai арвай barley

  sakal sakhal сахал beard

  sürü sürgiin сүргийн herd

  dil khel хэл tongue

  yıl jil жил year

  siyah, kara khar xар black

  deve temeenii тэмээний camel

  değirmen teerem тээрэм mill

  sarımsak sarmis cармис garlic

  elçi elchin элчин ambassador

  koç khuts хуц ram

  kaburga khavirga хавирга rib

  asker, çeri tsereg цэрэг soldier

  zincir ginjin гинжин chain

  böğür jigüürt жигүүрт flank

  sansar suusar суусар marten

  çamur shavar шавар mud

  soğan songino сонгино onion

  kör sokhor сохор blind

  komşu khörsh хөрш neighbor

  kurak khuurai хуурай dry

  damga tamga тамга stamp

  ikiz ikher ихэр twin

  kök ekh эх root

  karanlık kharankhui харанхуй dark

  tuz davs давс salt

  toz toos тоос dust

  gerek kheregtei хэрэгтэй need

  kova khuvin хувин pail

  al, kızıl ulaan улаан red

  bahadır baatar баатар hero


  Published Date:

  May 01, 2020

  Updated Date:

  December 12, 2023