bylge-logo

  Bylge

  Su Canlılar İçin Neden Önemlidir?

  Suyun Canlılar Açısından Önemi Su; insanlar, hayvanlar ve bitkiler açısından yaşamın devamı için hayati öneme sahip inorganik bir bileşiktir. Birincisi Hücrel

  Picture of the Pow

  Pow

  @pow

  Suyun Canlılar Açısından Önemi

  Su; insanlar, hayvanlar ve bitkiler açısından yaşamın devamı için hayati öneme sahip inorganik bir bileşiktir.


  Birincisi

  Hücrelerin ihtiyaç duyduğu çeşitli besin maddeleri, organik ve inorganik bileşikler, su ve oksijen bileşiminin büyük bir kısmını suyun oluşturduğu kan ile hücrelere taşınırken; Hücrelerde oluşan karbondioksit, su, azotlu atıklar ve mineral tuzlar da yine aynı şekilde kan ile hücrelerden uzaklaştırılır.


  Su_Canlılar_İçin_Neden_Önemlidir?


  İkincisi

  Suyun canlılar açısından yaşamsal öneminin bir başka sebebi de biyolojik katalizörler olarak bilinen enzimlerin ancak sulu ortamda çalışabilmeleridir. Enzimler hücrelerin içerisinde gerçekleşen ve yaşamın devamı için gerekli biyokimyasal reaksiyonları müthiş şekilde hızlandıran (katalizleyen) protein yapılı biyomoleküllerdir. Enzimler kimyasal bir tepkimeyi başlatmazlar ama başlamış olan bir tepkimenin aktivasyon enerjisini (kimyasal bir reaksiyonun başlaması için aşılması gereken enerji engeli) düşürerek reaksiyonun düşük bir sıcaklıkta ve inanılmaz bir hızda gerçekleşmesini sağlar.


  Örneğin, hücreler canlılıklarını sürdürebilmek için her an ve sürekli olarak enerjiye (ATP) ihtiyaç duyarlar ve ihtiyaç duydukları bu enerjiye de çoğunlukla şekerden (glikoz) karşılarlar. Hücrelerde şekerin yanması olayı enzimler sayesinde saniyenin çok kısa bir süresi içerisinde ve düşük bir sıcaklıkta gerçekleşir. Ancak bu olay dışarıda olduğu gibi yüksek bir sıcaklıkta ve uzun bir süre de gerçekleşmiş olsaydı canlıların yaşamlarını sürdürmeleri mümkün olmazdı. Örneğin, insan beyni yüksek oran da enerji tükettiği için şekere en çok ihtiyaç duyan organdır ve beynimiz 5 dakika gibi kısa bir süre enerjisiz kalırsa hücreleri yavaş yavaş ölmeye başlar.

  Published Date:

  October 26, 2020

  Updated Date:

  November 27, 2023