bylge-logo

  Bylge

  Sonsuz Bölü Sonsuz (Sonsuz Bölü Sonsuz Belirsizliği)

  Sonsuz Nedir? Matematikte sonsuz, "∞" şeklinde gösterilen ve sonu olmayan, devam edip giden anlamına gelen bir ifadedir. Yani sonsuz (∞) bir sayı değildir. S

  Picture of the Pow

  Pow

  @pow


  Sonsuz_Bölü_Sonsuz_(Sonsuz_Bölü_Sonsuz_Belirsizliği)


  Sonsuz Nedir?

  Matematikte sonsuz, "∞" şeklinde gösterilen ve sonu olmayan, devam edip giden anlamına gelen bir ifadedir. Yani sonsuz (∞) bir sayı değildir. Sonsuza ulaşılamaz, varılamaz.


  Sonsuz İfadelerle İlgili Bazı İşlemler

  1. Sonsuz ile sonsuzun toplamı yine sonsuzdur.

  ∞ + ∞ = ∞


  2. Sonsuz ile sonsuzun farkı belirsizdir.

  ∞ - ∞ = Belirsiz


  3. Sonsuz ile sonsuzun çarpımı yine sonsuzdur.

  ∞ . ∞ = ∞


  4. Sonsuzun sonsuza bölümü belirsizdir.

  ∞ / ∞ = Belirsiz


  5. Sonsuz ile bir sayının toplamının sonucu yine sonsuzdur.

  ∞ + a = ∞ (a ∈ R)


  6. Sonsuzdan bir sayının çıkarılmasının sonucu yine sonsuzdur.

  ∞ - a = ∞ (a ∈ R)


  7. Sonsuzun pozitif (sıfırdan büyük) bir sayıya bölümü yine sonsuzdur.

  ∞ / a = ∞ (a ∈ R ve a > 0)


  8. Sonsuzun negatif (sıfırdan küçük) bir sayıya bölümü eksi sonsuzdur.

  ∞ / - a = - ∞ (a ∈ R ve - a < 0)


  9. Bir sayının sonsuza bölümü sıfırdır.

  a / ∞ = 0 (a ∈ R)


  ∞ / ∞ Neden Bire Eşit Değildir?

  Sonsuzun sonsuza bölümü (sonsuz bölü sonsuz) ilk bakışta sanki bire eşit gibi görünüyorsa da bu doğru değildir. Bunun neden doğru olamayacağını aşağıdaki şekildeki gibi ispatlayabiliriz.


  ∞ / ∞'un Sonucunun bire eşit olacağını kabul edelim (∞ / ∞ = 1)


  ∞ + ∞ = ∞

  ∞ + ∞ + ∞ = ∞

  ∞ / ∞ = (∞ + ∞) / (∞ + ∞) = (∞ + ∞ + ∞) / (∞ + ∞ +∞) Olur.


  Cebir'de (x + y + z) / t = x / t + y / t + z / t olduğunu hepimiz biliriz.


  ∞ / ∞ = (∞ + ∞) / (∞ + ∞)

  ∞ / ∞ = ∞ / (∞ + ∞) + ∞ / (∞ + ∞)

  ∞ / ∞ = ∞ / ∞ + ∞ / ∞

  ∞ / ∞ = 1 Olarak kabul etmiştik.

  1 = 1 + 1

  1 = 2

  1, 2'ye eşit olamayacağına göre buradan sonsuz bölü sonsuzun bire eşit olamayacağını rahatlıkla görebiliriz.


  ∞ / ∞ Belirsizliğinden Nasıl Kurtulabiliriz?

  Bunu bir örnekle açıklamaya çalışalım.


  Lim (2x² + x - 2) / (x² + 3x + 1) = ?

  x → ∞


  Lim (2x² + x - 2) / (x² + 3x + 1) = (2 . ∞² + ∞ - 2) / (∞² + 3 . ∞ + 1)

  x → ∞

  Lim (2x² + x - 2) / (x² + 3x + 1) = (2 . ∞ + ∞ - 2) / (∞ + ∞ + 1)

  x → ∞

  Lim (2x² + x - 2) / (x² + 3x + 1) = (∞ + ∞ - 2) / (∞ + 1)

  x → ∞

  Lim (2x² + x - 2) / (x² + 3x + 1) = (∞ - 2) / ∞

  x → ∞

  Lim (2x² + x - 2) / (x² + 3x + 1) = ∞ / ∞

  x → ∞


  Sonucun bu şekil de çıkmasının nedeni paydaki ifadenin gittiği sonsuz ile paydadaki ifadenin gittiği sonsuzun birbirine eşit olmamasıdır. sonsuza kadar gidiyor ama hangi sonsuza kadar?


  Yukarıdaki ifade de x değeri sonsuza doğru giderken (yaklaşırken) acaba; (2x² + x - 2) / (x² + 3x + 1) ifadesi bir değere doğru yaklaşır mı? olaya bir de bu açıdan bakalım.


  x (2x² + x - 2) / (x² + 3x + 1)

  1 0,20

  2 0,72

  3 1,00

  4 1,17

  5 1,29

  10 1,58

  50 1,90

  100 1,95

  500 1,99


  Yukarıya bakıldığında da görüleceği üzere x değeri sonsuza doğru yaklaşırken (2x² + x - 2) / (x² + 3x + 1) değeri de 2'ye doğru yaklaşır. Özellikle "yaklaşır" tabirini kullanıyoruz. Çünkü x değeri sonsuza hiç bir zaman varamaz, ulaşamaz, gidemez adı üstünde sonsuz sonu olmayan, varılamayan, ulaşılamayan demektir. x değeri sonsuza hiç bir zaman ulaşamayacağı için (2x² + x - 2) / (x² + 3x + 1) değeri de 2'ye hiç bir zaman ulaşamaz, varamaz ancak yaklaşabilir.


  Lim (2x² + x - 2) / (x² + 3x + 1) Limitinin sonucunu aşağıdaki şekildeki gibi de bulabiliriz.

  x → ∞


  Lim (2x² + x - 2) / (x² + 3x + 1) = x² (2 + 1 / x - 2 / x²) / x² (1 + 3 / x + 1 / x²)

  x → ∞

  Lim (2x² + x - 2) / (x² + 3x + 1) = (2 + 1 / x - 2 / x²) / (1 + 3 / x + 1 / x²)

  x → ∞

  Lim (2x² + x - 2) / (x² + 3x + 1) = (2 + 1 / ∞ - 2 / ∞²) / (1 + 3 / ∞ + 1 / ∞²)

  x → ∞

  Lim (2x² + x - 2) / (x² + 3x + 1) = (2 + 1 / ∞ - 2 / ∞) / (1 + 3 / ∞ + 1 / ∞)

  x → ∞

  Lim (2x² + x - 2) / (x² + 3x + 1) = (2 + 0 - 0) / (1 + 0 + 0)

  x → ∞

  Lim (2x² + x - 2) / (x² + 3x + 1) = 2 / 1 = 2

  x → ∞


  1 / ∞'un 0'a eşit olmasının nedeni;


  1. 1 sınırlı bir sayı iken ∞ sınırsız bir sayıdır. sınırlı bir şeyin içinde sınırsız bir şey bulunamaz bu nedenle 1'in içinde 0 tane ∞ vardır daha doğrusu hiç sonsuz yoktur.


  2. Lim 1 / x Limitinde x sonsuza doğru yaklaşırken 1 / x sıfıra doğru yaklaşır.

  x → ∞

  Published Date:

  November 24, 2020

  Updated Date:

  December 12, 2023