bylge-logo

  Bylge

  Sinx Fonksiyonunun Türevi Neden Cosx Fonksiyonudur

  Aşağıya hipotenüsü 1 birim olan bir dik üçgen çizelim. sinx² + cosx² = 1² sinx² + cosx² = 1 (sinx² + cosx²)’ = (1)’ (eşitliğin iki tarafının

  Picture of the Pow

  Pow

  @pow

  Aşağıya hipotenüsü 1 birim olan bir dik üçgen çizelim.


  Sinx_Fonksiyonunun_Türevi_Neden_Cosx_Fonksiyonudur


  sinx² + cosx² = 1²

  sinx² + cosx² = 1

  (sinx² + cosx²)’ = (1)’ (eşitliğin iki tarafının da türevini aldık)

  (sinx²)’ + (cosx²)’ = 0 (sabit sayısının türevi sıfırdır)

  2.sinx.sinx’ + 2.cosx.cosx’ = 0 olur.

  2.(sinx.sinx’ + cosx.cosx’) = 0

  sinx.sinx’ + cosx.cosx’ = 0 ise

  sinx.sinx’ = -cosx.cosx’ (1. Denklem)

  veya

  cosx.cosx’ = -sinx.sinx’ (2. Denklem) olur.

  Buradan

  1. Denklemde sinx’ = -cosx ve 2. Denklemde sinx’ = cosx olur.

  Aşağıya sinx, cosx ve –cosx fonksiyonunun grafiğini çizelim.


  Sinx_Fonksiyonunun_Türevi_Neden_Cosx_Fonksiyonudur


  Sinx_Fonksiyonunun_Türevi_Neden_Cosx_Fonksiyonudur


  Sinx_Fonksiyonunun_Türevi_Neden_Cosx_Fonksiyonudur

  Sinx fonksiyonunun grafiğini incelediğimizde 0 ile π/2 aralığında artan bir fonksiyon ve π/2 ile π aralığında ise azalan bir fonksiyon olduğunu görürüz. Buradan 0 ile π/2 aralığında sinx fonksiyonunun üzerinden seçilen bir noktanın teğetinin eğiminin sıfırdan büyük (türevin pozitif) ve π/2 ile π aralığında seçilen bir noktanın teğetinin eğiminin ise sıfırdan küçük (türevin negatif) olduğunu görürüz.

  Cosx ve –cosx fonksiyonunu ayrı ayrı incelediğimizde ise cosx fonksiyonunun 0 ile π/2 aralığında sıfırdan büyük (pozitif) değerler ve π/2 ile π aralığında ise sıfırdan küçük (negatif) değerler aldığını görürüz. -Cosx fonksiyonunun ise 0 ile π/2 aralığında sıfırdan küçük (negatif) değerler ve π/2 ile π aralığında ise sıfırdan büyük (pozitif) değerler aldığını görürüz. Sinx fonksiyonunun 0 ile π/2 aralığında türevinin sıfırdan büyük ve π/2 ile π aralığında ise türevinin sıfırdan küçük olduğunu Yukarıda daha önce açıklamıştık o zaman bu koşula cosx fonksiyonu uyduğuna göre sinx fonksiyonunun türevi cosx fonksiyonudur.

  Sinx' = Cosx'dir.

  Published Date:

  May 01, 2020

  Updated Date:

  December 12, 2023