bylge-logo

  Bylge

  Sinu(x)'in Türevi

  f(x) = sinu(x) ⇒ f'(x) = u'(x).cosu(x)'tir.

  Picture of the Pow

  Pow

  @pow

  sinux türevi.png

  Sinu(x)'in Türevi Nedir ?

  Sinu(x)'in türevi, u'(x).cosu(x)'tir.

  Sinu(x)'in Türevinin İspatı
  1. Yol

  2. Yol

  Sinu(x) ve cosu(x) fonksiyonlarının sonsuz seri şeklindeki açılımlarından faydalanarak da sinu(x)'in türevinin u'(x).cosu(x)'e eşit olduğunu ispatlayabiliriz. Sinu(x) ve cosu(x) fonksiyonlarının sonsuz seri şeklindeki açılımları aşağıdaki gibidir.


  Published Date:

  June 05, 2024

  Updated Date:

  June 12, 2024