bylge-logo

  Bylge

  Sin(a+b) ve Cos(a+b) Toplam Formülünün Euler Formülü Yardımı ile İspatlanması

  sin(a+b) = sina.cosb+sinb.cosa ve cos(a+b) = cosa.cosb-sina.sinb açılımının ispatını Euler Formülü yardımı ile aşağıdaki şeklideki gibi yapabiliriz. Formülümü

  Picture of the Pow

  Pow

  @pow


  Sin(a+b)_ve_Cos(a+b)_Toplam_Formülünün_Euler_Formülü_Yardımı_ile_İspatlanması

  sin(a+b) = sina.cosb+sinb.cosa ve cos(a+b) = cosa.cosb-sina.sinb açılımının ispatını Euler Formülü yardımı ile aşağıdaki şeklideki gibi yapabiliriz.

  Formülümüzdeki e irrasyonel ve sabit bir sayı olup ilk birkaç rakamı 2,718281... şeklindedir. i ise karmaşık sayı olup değeri √-1'e eşittir.


  Sin(a+b)_ve_Cos(a+b)_Toplam_Formülünün_Euler_Formülü_Yardımı_ile_İspatlanması
  Published Date:

  May 01, 2020

  Updated Date:

  December 12, 2023