bylge-logo

  Bylge

  Sin75 (Sin75 Kaçtır ?)

  Sin 75 (Sin 75 Kaçtır ?) Sin75° = (√6+√2)/4'e eşittir. Sin75°'nin değerinin neden (√6+√2)/4'e eşit olduğunu, 15 75 90 Üçgeni'nden veya toplam fark formüller

  Picture of the Pow

  Pow

  @pow


  Sin75_(Sin75_Kaçtır_?)


  Sin 75 (Sin 75 Kaçtır ?)


  Sin75° = (√6+√2)/4'e eşittir. Sin75°'nin değerinin neden (√6+√2)/4'e eşit olduğunu, 15 75 90 Üçgeni 'nden veya toplam fark formüllerinden yararlanarak ispatlayabiliriz. Sinüs için toplam fark formülleri aşağıdaki gibidir.


  sin(a+b) = sina.cosb + sinb.cosa

  sin(a-b) = sina.cosb - sinb.cosa


  75 = 30 + 45'tir. Sin30, cos30, sin45 ve cos45'in trigonometrik değerlerini bildiğimiz için buradan sin75'in trigonometrik değerini rahatlıkla hesaplayabiliriz. ( Bakınız: Önemli Açıların Trigonometrik Değerleri )


  Sin75 Değeri

  

  sin75 = sin(30+45)

  sin75 = sin30.cos45 + sin45.cos30

  sin75 = 1/2.√2/2 + √2/2.√3/2

  sin75 = 1.√2/2.2 + √2.√3/2.2

  sin75 = √2/4 + √6/4

  sin75 = (√2+√6)/4 olur.


  √2 ≌ 1,4142

  √6 ≌ 2,4494

  (√2+√6)/4 ≌ (1,4142 + 2,4494)/4

  (√2+√6)/4 ≌ 3,8636/4

  (√2+√6)/4 ≌ 0,9659 olur.


  Birim Çember Yardımı ile Sin75'in Değerini Bulma


  Sin75_(Sin75_Kaçtır_?)


  Published Date:

  July 17, 2021

  Updated Date:

  December 12, 2023