bylge-logo

  Bylge

  Sin2x İntegrali

  Sin2x İntegrali Nedir? sin2x'in İntegrali -1/2.cos2x+c'ye eşittir. İspat 1 ∫ sin2x dx = ? 2x = u d(2x) =du (Eşitliği her iki tarafının da diferansiyeli

  Picture of the Pow

  Pow

  @pow


  Sin2x_İntegrali


  Sin2x İntegrali Nedir?

  

  sin2x'in İntegrali -1/2.cos2x+c'ye eşittir.


  İspat 1

  

  ∫ sin2x dx = ?

  2x = u

  d(2x) =du (Eşitliği her iki tarafının da diferansiyelini alırız)


  Diferansiyel Alma İşlemi

  y = f(x)

  dy = df(x)

  dy = f(x)'dx

  dy/dx = f(x)'

  dy/dx = y' = f(x)' olur.


  d(2x) =du

  (2x)'dx = du

  2dx = du

  dx = du/2 olur.


  2x = u ve dx = du/2


  ∫ sin2x dx = ∫ sinu du/2

  ∫ sin2x dx = 1/2.∫ sinu du

  ∫ sinx dx = -cosx+c olduğunu biliyoruz.

  ∫ sin2x dx = 1/2.∫ sinu du

  ∫ sin2x dx = -1/2.cosu+c

  ∫ sin2x dx = -1/2.cos2x+c olur.


  İspat 2

  

  ∫ sin2x dx = ?

  sin2x = 2.sinx.cosx

  ∫ sin2x dx = ∫ 2.sinx.cosx dx

  sinx = u

  d(sinx) = du

  (sinx)'dx = du

  cosxdx = du


  sinx = u ve cosx dx = du


  ∫ sin2x dx = ∫ 2.u.du

  ∫ sin2x dx = 2.u²/2 + c

  ∫ sin2x dx = u² + c

  ∫ sin2x dx = sin²x + c olur.

  Published Date:

  January 31, 2021

  Updated Date:

  December 12, 2023