bylge-logo

  Bylge

  Sin2x Açılımı

  Sin2x Açılımının İspatı 1. Yol Yukarıdaki ABD dik üçgeninin hipotenüsünün uzunluğu (AD kenarı) 1 birim olduğu için |AB| = sinx ve |BD| = cosx olur. 2

  Picture of the Pow

  Pow

  @pow


  Sin2x_Açılımı


  Sin2x Açılımının İspatı


  1. Yol


  Sin2x_Açılımı


  Yukarıdaki ABD dik üçgeninin hipotenüsünün uzunluğu (AD kenarı) 1 birim olduğu için |AB| = sinx ve |BD| = cosx olur.


  Sin2x_Açılımı


  2. Yol


  Trigonometrik değeri bilinen iki açının toplamının veya farkının trigonometrik değerini bulabilmek için kullanılan formüllere toplam-fark formülleri denir. Bu formülleri kullanarak sin2x açılımının değerini aşağıdaki şekildeki gibi hesaplayabiliriz.


  sin(a+b) = sina.cosb + sinb.cosa

  sin2x = sin(x+x)

  sin2x = sinx.cosx + sinx.cosx

  sin2x = 2.sinx.cosx olur.


  Örnek 1:

  sinx - cosx = 1/2 ise sin2x'in değerini bulunuz ?


  sinx - cosx = 1/2

  (sinx - cosx)² = (1/2)²

  sin²x - 2.sinx.cosx + cos²x = 1/4

  sinx² + cosx² - 2.sinx.cosx = 1/4

  sin²x + cos²x = 1, 2.sinx.cosx = sin2x

  1 - sin2x = 1/4

  -sin2x = 1/4 - 1

  -sin2x = -3/4

  sin2x = 3/4 olur.


  Örnek 2:

  cos20° = x olmak üzere;

  sin80°/cos40°.sin20° eşitliğinin x değerinden sonucu kaçtır ?


  sin80°/cos40°.sin20° = 2.sin40°.cos40°/cos40°.sin20°

  sin80°/cos40°.sin20° = 2.sin40°/sin20°

  sin80°/cos40°.sin20° = 2.2.sin20°.cos20°/sin20°

  sin80°/cos40°.sin20° = 4.cos20°

  sin80°/cos40°.sin20° = 4x olur.

  Published Date:

  May 01, 2020

  Updated Date:

  December 12, 2023