bylge-logo

  Bylge

  Sin105 (Sin105 Kaçtır ?)

  Sin 105 (Sin 105 Kaçtır ?) Sin105° = (√2+√6)/4'e eşittir. Sin105°'nin değerinin neden (√2+√6)/4'e eşit olduğunu, toplam fark formüllerinden yararlanarak isp

  Picture of the Pow

  Pow

  @pow


  Sin105_(Sin105_Kaçtır_?)


  Sin 105 (Sin 105 Kaçtır ?)


  Sin105° = (√2+√6)/4'e eşittir. Sin105°'nin değerinin neden (√2+√6)/4'e eşit olduğunu, toplam fark formüllerinden yararlanarak ispatlayabiliriz. Sinüs için toplam fark formülleri aşağıdaki gibidir.


  sin(a+b) = sina.cosb + sinb.cosa

  sin(a-b) = sina.cosb - sinb.cosa


  105 = 45 + 60'tır. Sin45, cos45, sin60 ve cos60'ın trigonometrik değerini bildiğimiz için buradan sin105'in trigonometrik değerini rahatlıkla hesaplayabiliriz. ( Bakınız: Önemli Açıların Trigonometrik Değerleri )


  Sin105 Değeri


  sin105 = sin(45+60)

  sin105 = sin45.cos60 + sin60.cos45

  sin105 = √2/2.1/2 + √3/2.√2/2

  sin105 = √2.1/2.2 + √3.√2/2.2

  sin105 = √2/4 + √6/4

  sin105 = (√2+√6)/4 olur.


  √2 ≌ 1,4142

  √6 ≌ 2,4494

  (√2+√6)/4 ≌ (1,4142 + 2,4494)/4

  (√2+√6)/4 ≌ 3,8636/4

  (√2+√6)/4 ≌ 0,9659 olur.


  Birim Çember Yardımı ile Sin105'in Değerini Bulma


  Sin105_(Sin105_Kaçtır_?)


  Published Date:

  August 01, 2022

  Updated Date:

  December 11, 2023