bylge-logo

  Bylge

  Sin0 (Sin0 Kaçtır ?)

  Sin 0 (Sin 0 Kaçtır ?) Sin0° = 0'a eşittir. Sin0°'nin değerinin neden 0'a eşit olduğunu, toplam fark formüllerinden yararlanarak ispatlayabiliriz. Sinüs içi

  Picture of the Pow

  Pow

  @pow


  Sin0_(Sin0_Kaçtır_?)


  Sin 0 (Sin 0 Kaçtır ?)


  Sin0° = 0'a eşittir. Sin0°'nin değerinin neden 0'a eşit olduğunu, toplam fark formüllerinden yararlanarak ispatlayabiliriz. Sinüs için toplam-fark formülleri aşağıdaki gibidir.


  sin(a+b) = sina.cosb + sinb.cosa

  sin(a-b) = sina.cosb - sinb.cosa


  0 = 30 - 30, 0 = 45 - 45 veya 0 = 60 - 60'tır. Sin30, cos30, sin45, cos45, sin60 ve cos60'ın değerlerini bildiğimiz için buradan sin0'ın değerini rahatlıkla hesaplayabiliriz. ( Bakınız: Önemli Açıların Trigonometrik Değerleri )


  Sin0 Değeri


  1. Yol


  sin0 = sin(30-30) = sin30.cos30 - sin30.cos30

  sin0 = sin(30-30) = 1/2.√3/2 - 1/2.√3/2

  sin0 = sin(30-30) = 1.√3/2.2 - 1.√3/2.2

  sin0 = sin(30-30) = √3/4 - √3/4

  sin0 = sin(30-30) = 0 olur.


  sin0 = sin(45-45) = sin45.cos45 - sin45.cos45

  sin0 = sin(45-45) = √2/2.√2/2 - √2/2.√2/2

  sin0 = sin(45-45) = √2.√2/2.2 - √2.√2/2.2

  sin0 = sin(45-45) = 2/4 - 2/4

  sin0 = sin(45-45) = 0 olur.


  sin0 = sin(60-60) = sin60.cos60 - sin60.cos60

  sin0 = sin(60-60) = √3/2.1/2 - √3/2.1/2

  sin0 = sin(60-60) = √3.1/2.2 - √3.1/2.2

  sin0 = sin(60-60) = √3/4 - √3/4

  sin0 = sin(60-60) = 0 olur.


  2. Yol


  Sin0_(Sin0_Kaçtır_?)

  Yukarıdaki dik üçgende; karşı dik kenarın (kırmızı kenar) hipotenüse oranı (siyah kenar) o açının sinüsünü verir. Şekildeki üçgen de karşı dik kenarın uzunluğunu giderek küçültürsek, hipotenüsün yatay eksenle yaptığı açı da giderek küçülerek 0°'ye doğru yaklaşmaya başlar. Hipotenüsün yatay eksen ile yaptığı açı 0° olduğunda ise hipotenüs ile komşu dik kenar (yeşil kenar) çakışarak bir biri üzerine biner ve bu durumda da karşı dik kenarın uzunluğu 0 birim olacağından 0'ın hipotenüse oranı 0'a eşit olur.

  Published Date:

  July 10, 2022

  Updated Date:

  December 11, 2023