bylge-logo

  Bylge

  Sinüs Alan Formülü (Sinüslü Alan Formülü)

  Bir üçgenin herhangi iki kenarının uzunluğunu ve bu iki kenarı arasındaki açının ölçüsünü biliyorsak, o üçgenin alanını aşağıdaki şekildeki gibi hesaplayabiliri

  Picture of the Pow

  Pow

  @pow

  Bir üçgenin herhangi iki kenarının uzunluğunu ve bu iki kenarı arasındaki açının ölçüsünü biliyorsak, o üçgenin alanını aşağıdaki şekildeki gibi hesaplayabiliriz.


  Sinüs_Alan_Formülü_(Sinüslü_Alan_Formülü)


  Yukarıda iki kenarı ve bir açısı bilinen ABC üçgeninin alanı; A (ABC) = 1/2.b.c.sina°'dır.


  Sinüs Alan Formülü İspatı


  Sinüs_Alan_Formülü_(Sinüslü_Alan_Formülü)


  Yukarıdaki ABC üçgenin alanı;

  A (ABC) = b.h/2'dir.

  ABD dik üçgeninde sina° = h/c olur.

  h/c = sina° ise h = c.sina° olur.

  Yukarıdaki alan formülünde h gördüğümüz yere c.sina° yazalım.

  A (ABC) = b.c.sina°/2 = 1/2.b.c.sina° olur.


  Aynı formülü üçgenin diğer kenarları ve açıları için uygularsak;

  A (ABC) = 1/2.a.c.sinb°

  A (ABC) = 1/2.a.b.sinc° olur.


  Önemli ! a/sina° = b/sinb° = c/sinc°'dir.


  İspatı


  1/2.b.c.sina° = 1/2.a.c.sinb° = 1/2.a.b.sinc°

  b.c.sina° = a.c.sinb° = a.b.sinc°

  b.c.sina°/a.b.c = a.c.sinb°/a.b.c = a.b.sinc°/a.b.c

  sina°/a = sinb°/b = sinc°/c, buradan;

  a/sina° = b/sinb° = c/sinc° olur.


  Örnek 1: Bir ABC üçgeninde a kenarının uzunluğu 8 cm, b kenarının uzunluğu 5 cm ve a ile b kenarı arasında kalan C açısının ölçüsü 30° ise bu üçgenin alanı ne kadardır ?


  A (ABC) = 1/2.a.b.sinC

  A (ABC) = 1/2.8.5.sin30°

  (sin30° = 1/2 = 0,5)

  A (ABC) = 1/2.8.5.0,5

  A (ABC) = 1/2.20

  A (ABC) = 10 cm² olur.


  Örnek 2:


  Sinüs_Alan_Formülü_(Sinüslü_Alan_Formülü)


  Yukarıdaki üçgenin alanı 18√7 ise, A açısının ölçüsünün değerin bulunuz.


  A (ABC) = 1/2.b.c.sinA

  18√7 = 1/2.12.3√7.sinA

  18√7 = 1/2.36√7.sinA

  18√7 = 18√7.sinA

  1 = sinA

  (sin90° = 1)

  A = 90 olur.

  Published Date:

  July 13, 2022

  Updated Date:

  December 12, 2023