bylge-logo

  Bylge

  Selef Ne Demek?

  1941'de Muhammed Rıza Pehlevi, selefi olan Şah Rıza Pehlevi'nin halefi olarak İran tahtına oturmuştu. Selef Kelimesinin Kökeni Arapça slf kökünden gelen (türe

  Picture of the Pow

  Pow

  @pow


  Selef_Ne_Demek?


  Selef Kelimesinin Kökeni

  Arapça slf kökünden gelen (türetilmiş olan) sālif (سالف) sözcüğü "eski, önceki, geçmiş" gibi anlamlara gelmektedir. Selef ise sālif'in çoğulu olan ve "öncekiler,eskiler" gibi anlamlara gelen Arapça salaf (سلف) sözcüğünden dilimize geçmiştir.


  Selef Ne Demek?

  Bir mevkide, makamda, görevde, meslekte, işte birinden önce bulunmuş kimseye selef denir. Halefin tersidir. Selef önce gelirken halef sonra gelir. Selefin Türkçe karşılığı olarak öncel sözcüğü kullanılmaktadır.


  Selefi Ne Demek?

  İslam'ın ilk çağına dönmeyi savunan dini ve siyasi harekete selefilik denir. Arapça salafī (سلفى) sözcüğünden dilimize geçmiştir.


  Selefilik Ne Demek?

  Arapçası selefiyye (السلفية) olup İslamda bir kelam yoludur. Hazreti Muhammed'in (S.A.V.) (Muhammed Bin Abdullah veya Ebu'l Kasım olarak ta bilinir) ölümünden sonra sahabenin ve sahabeye bağlı olanların (tabiler) sözlerini ve davranışlarını benimseme ve tatbik etme şeklinde bir inanış şekli olan selefilik, zamanla bir mezhep durumuna geldi. Selefiyyenin görüşleri daha çok sünni kelamcılar arasında yaygındır.

  Published Date:

  December 03, 2020

  Updated Date:

  December 02, 2023