bylge-logo

  Bylge

  Sabit Polinom Nedir ?

  Sabit Polinom c ∈ R ve c ≠ 0 olmak üzere; P(x) = c şeklindeki polinomlara sabit polinom denir. Sabit bir polinomda bütün x’lerin katsayıları sıfırdır. Yani,

  Picture of the Pow

  Pow

  @pow


  Sabit_Polinom_Nedir_?


  Sabit Polinom


  c ∈ R ve c ≠ 0 olmak üzere; P(x) = c şeklindeki polinomlara sabit polinom denir. Sabit bir polinomda bütün x’lerin katsayıları sıfırdır. Yani, sabit bir polinomda x³, x², x gibi terimler bulunmaz. Örneğin P(x) = 7, Q(x) = 5/3, R(x) = -12 polinomları birer sabit polinomdur. Sabit polinomun derecesi, der[p(x)] = 0'dır.


  Sıfır polinomu, sabit polinomun özel bir halidir. Yani, P(x) = 0 ise bu polinoma sıfır polinomu denir. Sıfır polinomunun derecesi belirsizdir.


  Sabit Polinom Soruları


  Örnek 1

  P(x) = (a - 2)x³ - (2b + 6)x² + (c + 1)x + 5 polinomu sabit bir polinom olduğuna göre a.b.c çarpımının sonucu kaçtır ?


  Cevap

  Sabit bir polinomda bütün x'lerin katsayısı sıfırdır. Buna göre;


  a - 2 = 0

  a = 2


  - (2b + 6) = 0

  -2b - 6 = 0

  -2b = 6

  b = -3


  c + 1 = 0

  c = -1


  a.b.c = 2.(-3).(-1)

  a.b.c = 6 olur.


  Örnek 1

  Q(x) = (a + 1)xⁿ - (b - 2)x³ + cx - 3x + 4 polinomu sabit bir polinom olduğuna göre a + b + c toplamının sonucu kaçtır ?


  Cevap

  İlke önce polinomumuzu düzenleyelim.

  Q(x) = (a + 1)xⁿ - (b - 2)x³ + (c - 3)x + 4


  Sabit bir polinomda bütün x'lerin katsayısı sıfır olmak zorundadır. Buna göre;


  a + 1 = 0

  a = -1


  -(b - 2) = 0

  b - 2 = 0

  b = 2


  c - 3 = 0

  c = 3


  a + b + c = -1 + 2 + 3

  a + b + c = 4 olur.

  Published Date:

  May 16, 2021

  Updated Date:

  December 07, 2023