bylge-logo

  Bylge

  Pisagor Teoremi | Pisagor Teoreminin İspatı

  Pisagor Teoremine göre bir dik üçgende, dik kenarların kareleri toplamı hipotenüsün karesine eşittir. Buna göre aşağıdaki dik üçgen de Pisagor bağıntısına gör

  Picture of the Pow

  Pow

  @pow

  Pisagor Teoremine göre bir dik üçgende, dik kenarların kareleri toplamı hipotenüsün karesine eşittir.

  Buna göre aşağıdaki dik üçgen de Pisagor bağıntısına göre; a² + b² = c²'dir.


  Pisagor_Teoremi_|_Pisagor_Teoreminin_İspatı


  Pisagor Teoreminin Çeşitli İspatları


  1. Aşağıdaki şekilde KMNO yamuğunun alanı OKL, LMN ve OLN üçgenlerinin alanlarının toplamına eşittir.


  Pisagor_Teoremi_|_Pisagor_Teoreminin_İspatı


  Pisagor_Teoremi_|_Pisagor_Teoreminin_İspatı


  Pisagor_Teoremi_|_Pisagor_Teoreminin_İspatı
  2. Aşağıdaki şekilde ABCD karesinin alanı KAL, LBM, MCN ve NDK üçgenleri ile KLMN karesinin alanlarının toplamına eşittir.


  Pisagor_Teoremi_|_Pisagor_Teoreminin_İspatı


  Pisagor_Teoremi_|_Pisagor_Teoreminin_İspatı


  Pisagor_Teoremi_|_Pisagor_Teoreminin_İspatı

  3. Aşağıdaki karo çizimine biraz dikkat edilerek bakılacak olursa kenarları kırmızı ile belirtilmiş olan büyük karenin alanının diğer iki küçük karenin alanlarının toplamına eşit olduğunu rahatlıkla görülebilir.


  Pisagor_Teoremi_|_Pisagor_Teoreminin_İspatı
  Published Date:

  May 01, 2020

  Updated Date:

  December 05, 2023