bylge-logo

  Bylge

  Pi Sayısının (π-=-3,141592654…) Değerini Nasıl Bulabiliriz

  Çember geometride, sabit bir noktadan eşit uzaklıktaki noktalar kümesi (topluluğu) olarak tanımlanır. Çizdiğimiz herhangi bir çemberin çevresinin çapına oranı p

  Picture of the Pow

  Pow

  @pow

  Çember geometride, sabit bir noktadan eşit uzaklıktaki noktalar kümesi (topluluğu) olarak tanımlanır. Çizdiğimiz herhangi bir çemberin çevresinin çapına oranı pi (π) dediğimiz sabit bir sayıya eşittir. Pi sayısının ilk birkaç basamağı 3,141592654... şeklindedir. O zaman aklımıza şu soru gelebilir neden bütün çemberlerin çevresinin çapına oranı sabit bir sayı olan pi sayısına (π = 3,141592654…) eşittir.

  Pi_Sayısının_(π-=-3,141592654…)_Değerini_Nasıl_Bulabiliriz


  Aşağıdaki şekillere dikkatlice bakarsak bir çemberin içerisine çizilen düzgün çokgenlerin kenar sayısı artıkça bu çokgenlerin giderek bir çembere benzemeye başladığı görülür. Son çemberin içerisine çizeceğimiz son düzgün çokgeninin kenar sayısı sonsuza ulaşacağı için bu düzgün çokgen artık bir çember olarak görünecektir.


  Pi_Sayısının_(π-=-3,141592654…)_Değerini_Nasıl_Bulabiliriz


  Kosinüs Teoremine göre iki kenarı ve bir açısı bilinen bir üçgenin üçüncü kenarını aşağıdaki şekilde hesaplayabiliriz.

  Pi_Sayısının_(π-=-3,141592654…)_Değerini_Nasıl_Bulabiliriz

  a² = b² + c² - 2.b.c.cosA

  √a² = √b² + c² - 2.b.c.cosA

  a = √b² + c² - 2.b.c.cosA değerine eşittir.

  Pi_Sayısının_(π-=-3,141592654…)_Değerini_Nasıl_Bulabiliriz


  Yukarıdaki Formülden yola çıkarak n kenarlı bir düzgün çokgenin çevresini aşağıdaki şekilde hesaplayabiliriz.

  Çevre = n.√a² + a² - 2.a.a.cosα

  Çevre = n.√2.a² - 2.a².cosα

  Çevre = n.√2.a².(1 - cosα)

  Çevre = n.√2.a.√1 - cosα olur.

  Çevresini hesapladığımız düzgün çokgenlerden elde ettiğimiz sonuçları 2a'ya bölelim. Bir çemberin yarıçapına r dersek buradaki a, r değerine eşit olur.

  Dörtgen = 4.√2.a.√(1 – cos360/4) = 5,656854249.a ise 5,656854249.a/2.a = 2,8284271245

  Sekizgen = 8.√2.a.√(1 – cos360/8) = 6,122934918.a ise 6,122934918.a/2.a = 3,061467459

  Onikigen = 12.√2.a.√(1 – cos360/12) = 6,211657082.a ise 6,211657082.a/2.a = 3,105828541

  Onaltıgen = 16.√2.a.√(1 – cos360/16) = 6,242890305.a ise 6,242890305.a/2.a = 3,1214451525

  Yirmigen = 20.√2.a.√(1 – cos360/20) = 6,257378602.a ise 6,257378602.a/2.a = 3,128689301

  Elligen = 50.√2.a.√(1 – cos360/50) = 6,279051953.a ise 6,279051953.a/2.a = 3,1395259765

  Yüzgen = 100.√2.a.√(1 – cos360/100) = 6,282151816.a ise 6,282151816.a/2.a = 3,141075908

  Beşyüzgen = 500.√2.a.√(1 – cos360/500) = 6,283143966.a ise 6,283143966.a/2.a = 3,141571983

  Bingen = 1000.√2.a.√(1 – cos360/1000) = 6,283174971.a ise 6,283174971.a/2.a = 3,1415874855

  Beşbingen = 5000.√2.a.√(1 – cos360/5000) = 6,283184885.a ise 6,283184885.a/2.a = 3,141592443

  Onbingen = 10000.√2.a.√(1 – cos360/10000) = 6,283185132.a ise 6,283185132.a/2.a = 3,141592566

  Yukarıdan da anlaşılacağı üzere kenar sayısı olan n sonsuza (∞) doğru giderken bulduğumuz sonuçlar pi sayısının (π) değeri olan 3,141592654…'e doğru yaklaşır ve n sonsuza ulaştığında düzgün çokgenimiz artık bir çembere dönüşmüştür.


  Published Date:

  May 01, 2020

  Updated Date:

  December 06, 2023