bylge-logo

  Bylge

  Monroe Doktrini Nedir?

  1817 - 25 yılları arasında 5. ABD başkanı olarak görev yapmış olan James Monroe Monroe Doktrini 1817 - 1825 Yılları arasında 5. ABD başkanı olarak görev yapm

  Picture of the Pow

  Pow

  @pow


  Monroe_Doktrini_Nedir?


  Monroe Doktrini


  1817 - 1825 Yılları arasında 5. ABD başkanı olarak görev yapmış olan James Monroe (1758 - 1831) 1823 yılında yayımlamış olduğu bir başkanlık mesajı ile ABD'nin Avrupa meselelerinin dışında kalması ve buna karşılık olarak ta Amerika kıtasının Avrupa'dan gelebilecek her türlü etkiye ve saldırılara karşı korunması gerektiğini ortaya koymuştur.


  Monroe, 1811 yılında İspanyol İmparatorluğuna karşı bir ayaklanma başlatmış olan Güney ve Orta Amerika halklarının mücadelesini destekleyerek 1822 yılında bağımsızlıklarını tanıdı. Amerikan kongresine göndermiş olduğu bir mesajla da daha sonra Monroe Doktrini olarak anılacak olan ülkesinin dış politika ilkelerini de açıkladı.


  Monroe'nin böyle bir mesaj yayımlamasında İspanyolların Güney ve Orta Amerika'da kaybetmiş oldukları eski sömürgelerini yeniden ele geçirmek istemeleri etkili olmuştur.


  Monroe Doktrinin İlkeleri


  Bir Avrupa ülkesinin eskiden olduğu gibi Amerika kıtasında yeni bir sömürge elde etmesine asla izin verilmeyecektir. Ancak kaderin bir cilvesi olsa gerek Afrika kıtasındaki tek ABD sömürgesi olan Liberya'nın, başkentine James Monroe'nin onuruna Monrovia ismi verilmiştir.


  ABD, Avrupa devletlerinin kendi aralarındaki sorunlarına kesinlikle karışmayacak ve aynı şekilde Avrupa ülkelerinin de batı yarımkürede ki ülkelerin iç işlerine karışmasına izin verilmeyecek ve gerekirse karşı koyulacaktır.

  Published Date:

  August 01, 2020

  Updated Date:

  December 02, 2023