bylge-logo

  Bylge

  Müşrik Ne Demek?

  Müşrik Nedir? Allah'a ortak veya ortaklar koşan, politeist (çoktanrıcı) gibi anlamlara gelen Arapça muşrik (مشرك) kelimesinden gelmektedir. Arapça'da şrk kökün

  Picture of the Pow

  Pow

  @pow

  Müşrik Nedir?


  Allah'a ortak veya ortaklar koşan, politeist (çoktanrıcı) gibi anlamlara gelen Arapça muşrik (مشرك) kelimesinden gelmektedir. Arapça'da şrk kökünden gelen (türetilmiş olan) şarika (شَرِكَ) sözcüğü "paylaştı, ortak oldu" gibi anlamlara gelmektedir. Müşrik, şirke bulaşmış kimsedir. Arapça'da şirk Allah'a ortak veya ortaklar koşma, çok tanrıcı olma demektir.


  Müşrik ile ateisti veya şirk ile ateizmi birbirine karıştırmamak gerekir. Ateistler evrenin ve zamanın ezelden beridir var olduğunu ve içerisindekilerle birlikte kendi kendine oluştuğunu ileri sürerek yüce bir yaratıcının varlığını kesin olarak reddederler. Müşrikler ise yüce bir yaratıcı olan Allah'ın varlığını reddetmezler ve bilakis kesin olarak kabul ederler ancak ona ortaklar koşarlar. Şirk koşana müşrik, koşulana ise şerik denir.


  İslam'da büyük günahlar arasında sayılan şirk; zatında, sıfatlarında ve fiillerinde Allah'a ortak koşmak, onun dengi ve benzeri bulunduğuna inanmak anlamına geldiği gibi bir nesneye, cisme, doğa olayına veya şahsa ilahi özellikler atfetme, Allah adına dinde kanunlar koyma anlamına da gelmektedir.


  Müşrik_Ne_Demek?


  Allah, Nisa suresinin 48. ayetinde kendisine şirk koşulmasını kesinlikle affetmiyeceğini ancak bunun dışında kalanları (günahları) ise dilediği kimseler için bağışlayabileceğini belirtmektedir.


  Nisa Suresi 48. Ayet Diyanet Meali (4/48)


  "Allah kendisine ortak koşulmasını asla bağışlamaz; bundan başkasını dilediği kimse hakkında bağışlar. Allah’a ortak koşan kimse büyük bir günah işleyerek iftira etmiş olur."

  Published Date:

  December 14, 2020

  Updated Date:

  December 02, 2023