bylge-logo

  Bylge

  lnx türevi (lnx in türevi)

  ln in anlamı Yeni Latince'de (Neo-Latince veya Modern Latince), "doğal logaritma" anlamına gelen logarithmus naturalis sözcüğünün ilk harflarinden (l ve n)

  Picture of the Pow

  Pow

  @pow


  lnx_türevi_(lnx_in_türevi)


  ln in anlamı


  Yeni Latince'de (Neo-Latince veya Modern Latince), "doğal logaritma" anlamına gelen logarithmus naturalis sözcüğünün ilk harflarinden (l ve n) türetilmiştir. İnsanlar tarafından sonradan üretilen 2'lik, 5'lik, 10'luk veya 60'lık gibi bir sayı tabanı olmayıp kendiliğinden (doğal olarak) ortaya çıkan bir sayı tabanı olduğu için kendisine bu isim verilmiştir.


  e tabanına göre 0'dan büyük bir x sayısının logaritması (üssü), lnx'e eşittir. Buradaki e, π gibi irrasyonel bir sayıdır. İlk birkaç basamağı 2.718281... şekinde olup, sonsuza kadar devam eder.


  lnx_türevi_(lnx_in_türevi)


  Örneğin e (2.718281...) tabanına göre 5 sayısının logaritması veya üssü ln5'e eşittir. ln5'in sonucunun kaça eşit olacağını bulmak için çok fonksiyonlu bir hesap makinesinde önce ln tuşuna sonra da 5'e basarsak 1,6094... sonucunu elde ederiz.


  e için yazılabilecek birkaç önemli eşitlik aşağıda gösterilmiştir.


  lnx_türevi_(lnx_in_türevi)


  Ln için yazılabilecek bazı önemli eşitlikler aşağıda gösterilmiştir.


  lnx_türevi_(lnx_in_türevi)


  lnx grafiği


  lnx_türevi_(lnx_in_türevi)


  lnx türevi ispatı


  y = f(x) = lnx (x>0) ⇒ y' = f(x)' = 1/x'dir.


  lnx Fonksiyonunun türevinin neden 1/x fonksiyonuna eşit olduğunu türevin ikinci tanımından yola çıkarak aşağıdaki şekildeki gibi ispatlayabiliriz.


  1. Adım


  lnx_türevi_(lnx_in_türevi)


  Yukarıdaki eşitlikte hem payı hem de paydayı x/h ile çarpalım.


  2. Adım


  lnx_türevi_(lnx_in_türevi)


  Yukarıdaki eşitlikte x/h = n dönüşümü yapılırsa;

  h/x = 1/n olur.

  x/h = n eşitliğinde;

  h değeri sıfıra doğru (h → 0) yaklaşırken, n değeri sonsuza doğru (n → ∞) yaklaşır.


  3. Adım


  lnx_türevi_(lnx_in_türevi)


  y = f(x) = lna ⇒ y' = f(x)' = a'/a olur.


  Ln Fonksiyonu karmaşık gibi görünen çok sayıdaki fonksiyonun türevinin bulunmasında oldukça kullanışlıdır. Örneğin, y = u . v şeklindeki bir fonksiyonun türevi (çarpımın türevi), y' = u' . v + v' . u'dur.


  Ln Fonksiyonunu kullanarak yukarıdaki eşitliği kolay bir şekilde ispatlayabiliriz.


  lnx_türevi_(lnx_in_türevi)


  ln türev soruları


  Örnek 1

  f(x) = lnx³ ise f(x)' = ?


  f(x) = lnx³

  f(x)' = (x³)'/x³

  f(x)' = 3x²/x³

  f(x)' = 3/x


  Örnek 2

  f(x) = ln (x³ - 2x² + 4x - 7) ise f(1)' = ?


  f(x) = ln (x³ - 2x² + 4x - 7)

  f(x)' = (x³ - 2x² + 4x - 7)'/(x³ - 2x² + 4x - 7)

  f(x)' = (3x² - 4x + 4)/(x³ - 2x² + 4x - 7)

  f(1)' = (3 . 1² - 4 . 1 + 4)/(1³ - 2 . 1² + 4 . 1 - 7)

  f(1)' = (3 - 4 + 4)/(1 - 2 + 4 - 7)

  f(1)' = (7 - 4)/(5 - 9)

  f(1)' = 3/-4

  f(1)' = - 3/4

  Published Date:

  July 04, 2020

  Updated Date:

  December 12, 2023