bylge-logo

  Bylge

  Koninin Hacmi

  Koni Nedir ? (Koninin Tanımı) Bir dairenin her noktasını, dışındaki bir noktada birleştiren doğru parçalarının oluşturduğu geometrik şekle koni denir. Başka bi

  Picture of the Pow

  Pow

  @pow

  Koni Nedir ? (Koninin Tanımı)


  Bir dairenin her noktasını, dışındaki bir noktada birleştiren doğru parçalarının oluşturduğu geometrik şekle koni denir. Başka bir tanımı da, bir üçgenin herhangi bir kenarının etrafında 360 derece döndürülmesiyle elde edilen geometrik şekle denir. Dik (dönel) ve eğik koni olmak üzere ikiye ayrılır.


  Koninin Hacim Formülü


  Koninin_Hacmi


  Bir koninin hacmi her zaman için bir silindirin hacminin üçte birine (1/3'üne) eşittir.

  Yukarıdaki şekildeki koninin hacmi;

  Hacim = Taban Alanı x Yükseklik/3

  V = π.r².h/3


  Koninin Hacmi Nasıl Bulunur ?


  Koninin hacim formülü olan π.r².h/3'ün nereden geldiğini aşağıdaki şekildeki gibi ispatlayabiliriz.


  Koninin_Hacmi


  Bir koninin hacmini doğrudan hesaplamak mümkün olmadığından ilk önce onu hacmini kolayca hesaplayabileceğimiz veya hacim formülünü bildiğimiz eşit yükseklikte sonsuz sayıda silindir şeklinde dilimlere ayırırız.


  Koninin_Hacmi


  Yukarıdaki silindirin hacmi;

  Hacim = Taban Alanı x Yükseklik

  V = π.r².h


  Koninin_Hacmi


  Konimizin yüksekliğine h dersek, sonsuz incelikteki her bir silindir diliminin yüksekliği h/n olur. dh = h/n'dir. Buradaki "n" sonsuz büyüklükte bir değeri ifade eder iken "dh" ise sonsuz küçüklükte bir değeri ifade eder. Aynı şekildeki dr = r/n'dir.


  Şimdi en tepedeki silindirden başlamak üzere tüm silindirlerin hacimlerini sırasıyla toplayalım.


  Koninin_Hacmi


  Koninin_Hacmi


  Koninin_Hacmi


  Örnek 1

  Taban yarıçapının uzunluğu 4 cm ve yüksekliğinin uzunluğu 9 cm olan bir koninin hacminin değerini bulunuz ? (π = 3,14)


  V = π.r².h/3

  V = 3,14.(4 cm)².9 cm/3

  V = 3,14.16 cm².9 cm/3

  V = 452,16 cm³/3

  V = 150,72 cm³


  Örnek 2

  Aynı yükseklikteki iki koninin hacimleri oranı 9/64'tir. Taban yarıçapları oranını bulunuz ?


  1. kürenin hacmi v ve 2. kürenin hacmi V olsun.

  v = π.r².h/3 = r².(π.h/3)

  V = π.R².h/3 = R².(π.h/3)

  π.h/3 = 1 olsun.

  r² = 9

  R² = 64 olur.

  r²/R² = 9/64

  (r/R)² = (3²/8²)

  (r/R)² = (3/8)²

  r/R = 3/8

  Published Date:

  May 06, 2020

  Updated Date:

  December 11, 2023