bylge-logo

  Bylge

  Kaynama Noktası Nedir? (Kaynama Sıcaklığı Nedir?)

  Kaptaki suyun sıcaklığı kaynama noktasına ulaştığında ilk kinetik enerjileri yüksek ve üst kısımlarda bulunan moleküller kaptan ayrılır. Kaynama Nedir? (Kayna

  Picture of the Pow

  Pow

  @pow


  Kaynama_Noktası_Nedir?_(Kaynama_Sıcaklığı_Nedir?)


  Kaynama Nedir? (Kaynama Olayı Nedir?)

  Sıvı haldeki bir maddenin enerji alarak gaz (buhar) haline geçmesi olayına kaynama denir. Bir kapta bulunan sıvıyı yavaş yavaş alttan ısıtmaya başladığımızda kinetik enerjisi artan tanecikler yukarı doğru hareket ederek kaptan ayrılmaya çalışırlar. Ancak dışarıdaki açık hava (atmosfer) basıncı kabın içerisinde bulunan taneciklerin sıvının yüzeyine ve kabın çeperlerine çarpmaları sonucu oluşturmuş oldukları buhar basıncından daha büyük olduğu için kabın içerisindeki atom veya moleküller bir türlü kaptan ayrılıp dışarı çıkamazlar. Ancak öyle bir an gelir ki kabın içerisinde bulunan taneciklerin oluşturduğu toplam buhar basıncı açık hava basıncına eşit olur ve biz bunu sıvının yüzeyine çarparak kaptan ayrılmayan çalışan taneciklerin oluşturduğu fokurdama sesinden anlarız. İşte tam bu sırada kabın içerisine daldırmış olduğumuz bir termometre yardımı ile ölçmüş olduğumuz sıcaklık değerine kaynama sıcaklığı denir. Kaynama süresince sıcaklık değişmez. Artık bu andan itibaren kabın içerisinde bulunan taneciklerin oluşturduğu toplam buhar basıncı açık hava basıncını yenmiştir ve birer ikişer kaptan ayrılmaya başlayan tanecikler buharlaşma dediğimiz bir olayın gözlenmesini sağlar.


  Kaynama_Noktası_Nedir?_(Kaynama_Sıcaklığı_Nedir?)


  Kaynama Noktası Nedir? (Kaynama Sıcaklığı Nedir?)

  Bütün maddelerin atomlarının veya moleküllerinin yapısı birbirlerinden farklı olduğu için tanecikler arası çekim kuvvetlerinin büyüklüğü de aynı değildir. Bu nedenle kaynama sıcaklığı maddeler için ayırt edici bir özellik olup ayrıca aynı maddenin farklı basınç ortamlarındaki kaynama noktası değerleri de aynı değildir.


  Yer çekimi kuvvetinin etkisi ile atmosferde (hava küre) bulunan gazlar Dünyamız tarafından aşağıya doğru çekilmektedir. Atmosferi oluşturan bu gazlar sonuç olarak ağırlık nedeniyle yer küre üzerinde bir basınca neden olmaktadırlar. Biz bu basınca açık hava veya atmosfer basıncı diyoruz. Ancak yerden yükseldikçe kütle çekim kuvvetinin etkisi azalacağı için havanın yoğunluğu da azalır ve hafifleyen havadan dolayı yükseklere doğru çıkıldıkça açık hava basıncı da azalmış olur.


  Deniz seviyesinden yükseklere doğru çıkıldıkça bir sıvının kaynama noktası düşer. Çünkü yükseklere doğru çıkıldıkça atmosfer basıncı azalır. Basınç arttıkça ise sıvıların kaynama noktası yükselir örneğin düdüklü tencerede yemekler daha çabuk pişer. Çünkü 1 atmosfer basınç altında ve deniz seviyesinde su ancak 100 °C'de kaynar. Ancak düdüklü tencerenin ağzı sıkıca kapalı olduğu için sıcaklığı artan ve kaynama noktası olan 100 °C'ye ulaşan suyun içerisindeki moleküllerin dışarı çıkıp düdüklü tencereden ayrılma imkanları bulunmadığı için zamanla aldıkları ısı enerjisi nedeniyle kinetik enerjileri daha da artar ve bu da düdüklü tenceredeki buharın sıcaklığının ve basıncının artmasına ve içerisindeki yemeğin daha çabuk pişmesine neden olur.

  Published Date:

  November 26, 2020

  Updated Date:

  December 04, 2023