bylge-logo

  Bylge

  Kare Açılımı

  A. Tam Kare Açılımı 1. Tam Kare Toplamı Birincinin karesi artı birinci ile ikincinin çarpımının iki katı artı ikincinin karesi şeklindeki ifadeye Tam Kare

  Picture of the Pow

  Pow

  @pow


  Kare_Açılımı


  A. Tam Kare Açılımı


  1. Tam Kare Toplamı


  Birincinin karesi artı birinci ile ikincinin çarpımının iki katı artı ikincinin karesi şeklindeki ifadeye Tam Kare Toplamı denir.


  (a + b)² = a² + 2.a.b + b²'dir. Bu özdeşliğin ispatını aşağıdaki gibi iki şekilde gösterebiliriz.


  1. İspatı


  "Çarpma İşlemin Toplama İşlemi Üzerindeki Dağılma Özelliği"nden faydalanarak yukarıdaki özdeşliğin ispatını yapabiliriz.


  (a + b)² = (a + b).(a + b)

  (a + b)² = a.(a + b) + b.(a + b)

  (a + b)² = a.a + a.b + b.a + b.b

  (a + b)² = a² + a.b + a.b + b²

  (a + b)² = a² + 2.a.b + b² olur.


  2. İspatı


  Geometri yardımıyla da yukarıdaki özdeşliğin ispatını yapabiliriz.


  Kare_Açılımı


  Yukarıda bir kenarının uzunluğu a + b olan büyük karenin alanı, iki küçük karenin alanı ile iki eş dikdörtgenin alanının toplamına eşittir. Bu durumu formulü ederek yazarsak;


  (a + b)² = a² + a.b + b.a + b²

  (a + b)² = a² + a.b + a.b + b²

  (a + b)² = a² + 2.a.b + b² olur.


  2. Tam Kare Farkı


  Birincinin karesi eksi birinci ile ikincinin çarpımının iki katı artı ikincinin karesi şeklindeki ifadeye Tam Kare Farkı denir.


  (a - b)² = a² - 2.a.b + b²'dir. Bu özdeşliğin ispatını aşağıdaki gibi iki şekilde gösterebiliriz.


  1. İspatı


  "Çarpma İşlemin Çıkarma İşlemi Üzerindeki Dağılma Özelliği"nden faydalanarak yukarıdaki özdeşliğin ispatını yapabiliriz.


  (a - b)² = (a - b).(a - b)

  (a - b)² = a.(a - b) - b.(a - b)

  (a - b)² = a.a + a.-b - b.a - b.-b

  (a - b)² = a² - a.b - b.a + b²

  (a - b)² = a² - a.b - a.b + b²

  (a - b)² = a² - 2.a.b + b² olur.


  2. İspatı


  Geometri yardımıyla da yukarıdaki özdeşliğin ispatını yapabiliriz.


  Kare_Açılımı


  Bir kenarının uzunluğu a - b olan sol üst köşedeki karenin alanı, bir kenarının uzunluğu a olan büyük karenin alanından sağ alt köşedeki küçük karenin alanı ile iki eş dikdörtgenin alanının çıkarılması sonucu bulunur. Bu durumu formüle ederek yazarsak;


  (a - b)² = a² - (a - b).b - b.(a - b) - b²

  (a - b)² = a² - b.(a - b) - b.(a - b) - b²

  (a - b)² = a² - b.a - b.-b - b.a - b.-b - b²

  (a - b)² = a² - b.a + b² - b.a + b² - b²

  (a - b)² = a² - a.b - a.b + b² + b² - b²

  (a - b)² = a² - 2.a.b + b² olur.


  B. İki Kare Toplamı


  Birincinin karesi artı ikincinin karesi şeklindeki ifadeye İki Kare Toplamı denir.


  1. a² + b² = (a + b)² - 2.a.b

  2. a² + b² = (a - b)² + 2.a.b


  C. İki Kare Farkı


  Birincinin karesi eksi ikincinin karesi şeklindeki ifadeye İki Kare Farkı denir.


  a² - b² = (a + b).(a - b)'dir. Bu özdeşliğin ispatını aşağıdaki gibi iki şekilde gösterebiliriz.


  1. İspatı


  "Çarpma İşlemin Toplama ve Çıkarma İşlemi Üzerindeki Dağılma Özelliği"nden faydalanarak yukarıdaki özdeşliğin ispatını yapabiliriz.


  (a + b).(a - b) = a.(a - b) + b.(a - b)

  (a + b).(a - b) = a.a - a.b + b.a - b.b

  (a + b).(a - b) = a² - a.b + a.b - b²

  (a + b).(a - b) = a² - b² olur.


  2. İspatı


  Geometri yardımıyla da yukarıdaki özdeşliğin ispatını yapabiliriz.


  Kare_Açılımı


  a² - b² = a.(a - b) + (a - b).b

  a² - b² = a.(a - b) + b.(a - b)

  a² - b² = (a + b).(a - b) olur.

  Published Date:

  May 01, 2020

  Updated Date:

  December 12, 2023