bylge-logo

  Bylge

  Kütle Numarası

  Kütle Numarası Nedir? Bir atom, merkezinde çekirdek ve çekirdeğin etrafında dolanan eksi yüklü elektronlardan oluşur. Çekirdek de artı yüklü proton ve elekt

  Picture of the Pow

  Pow

  @pow


  Kütle_Numarası


  Kütle Numarası Nedir?


  Bir atom, merkezinde çekirdek ve çekirdeğin etrafında dolanan eksi yüklü elektronlardan oluşur. Çekirdek de artı yüklü proton ve elektrik yükü taşımayan nötronlar vardır. Çekirdeğin artı yükü, elektronların eksi yükünü dengelediği için atom dışarıya karşı elektriksel olarak nötr (yüksüz) durumdadır.


  Elektronun kütlesi, proton ve nötronların kütlesinin yanında çok küçüktür. Bir tane elektronun kütlesi, bir tane proton veya nötronun kütlesinin yaklaşık 1/1840'ıdır. Nötronun kütlesi protonunkinden biraz daha büyüktür. Çekirdek atomun içerisinde çok küçük bir yer kaplar. Bir atomu bir stadyum kadar büyültebilseydik eğer; çekirdek ancak santra çizgisindeki bir bezelye tanesi kadar kalırdı. Bu nedenle atomun kütlesinin hemen hemen tamamı bu küçücük çekirdekte yoğunlaşmış olup % 99,99 boşluktan ibarettir. Bir atomun kütle numarası hesaplanırken yalnızca proton ve nötron sayısı dikkate alınır elektron sayısı ise dikkate alınmaz.


  Kütle Numarası Nasıl Bulunur?


  Bir atomun kütle numarası proton sayısı (atom numarası) ile nötron sayısının toplamına eşittir.


  Z = A + N


  Z: Kütle Numarası

  A: Proton Sayısı (Atom Numarası)

  N: Nötron Sayısı

  Published Date:

  December 23, 2020

  Updated Date:

  December 02, 2023