bylge-logo

  Bylge

  Küp Açılımı (Küp Açılımı Formülü)

  1. İki Cebirsel İfadenin Toplamının ve Farkının Küpü a. İki Cebirsel İfadenin Toplamının Küpü (a + b)³ = a³ + 3a²b + 3ab² + b³ 1. İspatı (a + b)³ = (a +

  Picture of the Pow

  Pow

  @pow


  Küp_Açılımı_(Küp_Açılımı_Formülü)


  1. İki Cebirsel İfadenin Toplamının ve Farkının Küpü


  a. İki Cebirsel İfadenin Toplamının Küpü


  (a + b)³ = a³ + 3a²b + 3ab² + b³


  1. İspatı


  (a + b)³ = (a + b).(a + b).(a + b)'dir.


  Çarpma işleminin toplama işlemi üzerindeki dağılma özelliğinden faydalanarak ilk önce (a + b).(a + b) ifadesinin sonucunu bulalım.


  (a + b).(a + b) = a.a + a.b + b.a + b.b

  (a + b).(a + b) = a.a + a.b + a.b + b.b

  (a + b).(a + b) = a² + 2ab + b² olur.


  Şimdi de (a + b)³ = (a + b).(a + b).(a + b) ifadesinde (a + b).(a + b) yerine yukarıda bulduğumuz a² + 2ab + b² ifadesini koyalım ve tekrar çarpma işleminin toplama işlemi üzerindeki dağılma özelliğinden faydalanalım.


  (a + b)³ = (a + b).(a² + 2ab + b²) = a.a² + a.2ab + a.b² + b.a² + b.2ab + b.b²

  (a + b)³ = a³ + 2a²b + ab² + ba² + 2ab² + b³

  (a + b)³ = a³ + 2a²b + ab² + a²b + 2ab² + b³

  (a + b)³ = a³ + 2a²b + a²b + ab² + 2ab² + b³

  (a + b)³ = a³ + 3a²b + 3ab² + b³ olur.


  2. İspatı


  Binom açılımından faydalanarak da (a + b)³ = a³ + 3a²b + 3ab² + b³ özdeşliğini elde edebiliriz.


  Küp_Açılımı_(Küp_Açılımı_Formülü)


  n ∈ N (Doğal Sayı) ve (a + b) ≠ 0 olmak üzere; yukarıdaki ifadeye Binom Açılımı denir.


  (a + b)³ ifadesinin binom açılımına göre açılımı aşağıdaki gibidir.


  Küp_Açılımı_(Küp_Açılımı_Formülü)


  b. İki Cebirsel İfadenin Farkının Küpü


  (a - b)³ = a³ - 3a²b + 3ab² - b³


  (a + b)³ = a³ + 3a²b + 3ab² + b³ özdeşliğinde, a + b gördüğümüz yere a - b yazalım.


  a - b ifadesini, a + (-b) şeklinde de yazabiliriz.


  [a + (-b)]³ = a³ + 3a²(-b) + 3a(-b)² + (-b)³

  (a - b)³ = a³ - 3a²b + 3ab² - b³ olur.


  2. İki Cebirsel İfadenin Küpünün Toplamı ve Farkı

  a. İki Cebirsel İfadenin Küpünün Toplamı


  a³ + b³ = (a + b).(a² - ab + b²)


  1. İspatı


  (a + b)³ = a³ + 3a²b + 3ab² + b³

  (a + b)³ - 3a²b - 3ab² = a³ + b³

  a³ + b³ = (a + b)³ - 3a²b - 3ab²

  a³ + b³ = (a + b)³ - 3ab.(a + b)

  a³ + b³ = (a + b)².(a + b) - 3ab.(a + b)

  a³ + b³ = (a + b).[(a + b)² - 3ab]

  (a + b)² = a² + 2ab + b²

  a³ + b³ = (a + b).(a² + 2ab + b² - 3ab)

  a³ + b³ = (a + b).(a² + 2ab - 3ab + b²)

  a³ + b³ = (a + b).(a² - ab + b²) olur.


  2. İspatı


  n ∈ Tek Doğal Sayı olmak üzere;


  Küp_Açılımı_(Küp_Açılımı_Formülü)


  özdeşliğini kullanarak da yukarıdaki eşitliğimizi elde edebiliriz.


  b. İki Cebirsel İfadenin Küpünün Farkı


  a³ - b³ = (a - b).(a² + ab + b²)


  1. İspatı


  (a - b)³ = a³ - 3a²b + 3ab² - b³

  (a - b)³ + 3a²b - 3ab² = a³ - b³

  a³ - b³ = (a - b)³ + 3a²b - 3ab²

  a³ - b³ = (a - b)³ + 3ab.(a - b)

  a³ - b³ = (a - b)².(a - b) + 3ab.(a - b)

  a³ - b³ = (a - b).[(a - b)² + 3ab]

  (a - b)² = a² - 2ab + b²

  a³ - b³ = (a - b).(a² - 2ab + b² + 3ab)

  a³ - b³ = (a - b).(a² - 2ab + 3ab + b²)

  a³ - b³ = (a - b).(a² + ab + b²) olur.


  2. İspatı


  n ∈ N+ (Sayma Sayısı) olmak üzere;


  Küp_Açılımı_(Küp_Açılımı_Formülü)


  özdeşliğini kullanarak da yukarıdaki eşitliğimizi elde edebiliriz.


  Örnek 1:

  (2x + 3y)³ özdeşliğinin açılımı nedir ?


  (a + b)³ = a³ + 3a²b + 3ab² + b³

  (2x + 3y)³ = (2x)³ + 3.(2x)².3y + 3.2x.(3y)² + (3y)³

  (2x + 3y)³ = 8x³ + 3.4x².3y + 3.2x.9y² + 27y³

  (2x + 3y)³ = 8x³ + 36x²y + 54xy² + 27y³ olur.


  Örnek 2:

  Toplamlarının değeri 8, çarpımlarının değeri 15 ve kareleri toplamının değeri 34 olan iki sayının küpleri toplamının değeri kaçtır ?


  a + b = 8

  a.b = 15

  a² + b² = 34


  a³ + b³ = (a + b).(a² - a.b + b²)

  a³ + b³ = (a + b).(a² + b² - a.b)

  a³ + b³ = 8.(34 - 15)

  a³ + b³ = 8.19

  a³ + b³ = 152 olur.


  Örnek 3:

  p - q = 4

  p³ - q³ = 316

  olduğuna göre p.q çarpımının değerini bulunuz ?


  (p - q)³ = p³ - 3p²q + 3pq² - q³

  (p - q)³ = p³ - q³ - 3p²q + 3pq²

  (p - q)³ = p³ - q³ - 3pq.(p - q)

  4³ = 316 - 3pq.4

  64 = 316 - 12pq

  64 - 316 = -12pq

  -252 = -12pq

  -12pq = -252

  pq = -252/-12

  pq = 21 olur.

  Published Date:

  May 01, 2020

  Updated Date:

  December 11, 2023