bylge-logo

  Bylge

  Küpün Hacmi

  Küp Nedir ? Matematikte veya Geometride, 6 eşit karenin ikişer ikişer birbirleri ile dik açı oluşturacak şekilde birleştirilmesi sonucu oluşan üç boyutlu katı

  Picture of the Pow

  Pow

  @pow

  Küp Nedir ?


  Matematikte veya Geometride, 6 eşit karenin ikişer ikişer birbirleri ile dik açı oluşturacak şekilde birleştirilmesi sonucu oluşan üç boyutlu katı cisimlere küp denir. "Düzgün Altıyüzlü" olarak da bilinirler. Gerçek hayattan, zekâ küpü olarak da bilinen rübik küp ile oyun zarı örnek olarak verilebilir. Bir küpün, 6 yüzü (yüzey), 8 köşesi ve 12 kenarı (ayrıt) vardır.


  Küpün_Hacmi


  Küpün Hacmi Nasıl Bulunur ?


  Bir küpün hacmi, en, boy ve yüksekliğinin birbiri ile çarpılması sonucu bulunur.


  Küpün Hacim Formülü


  Küpün Hacmi = En x Boy x Yükseklik


  Bir kenarının uzunluğu a birim olan bir küpün hacmi a³ birim³'tür.


  Bir kenarının uzunluğu a br. olan bir küpün, en, boy ve yükseklikliğinin uzunluğu birbirine eşit ve a br. kadardır.


  V = a br. x a br. x a br.

  V = a³ br.³ olur. (V, küpün hacmini ifade etmektedir.)


  Küpün_Hacmi


  Örnek 1: Bir kenarının uzunluğu 6 cm olan bir küpün hacmi kaç cm³'tür ?


  V = a³

  V = (6 cm)³

  V = 6³ cm³

  V = 216 cm³ olur.


  Örnek 2: Hacmi 125 m³ olan küp şeklindeki bir deponun bir kenarının uzunluğu ne kadardır ?


  V = a³

  a³ = V

  ∛a³ = ∛V

  a = ∛125 m³

  a = ∛5³ m³

  a = ∛(5 m)³

  a = 5 m olur.

  Published Date:

  July 04, 2022

  Updated Date:

  December 10, 2023