bylge-logo

  Bylge

  İyonik Bağ Nedir ?

  İyonik Bağ Atomları bir arada tutan veya atomların bir arada durmasını sağlayan etkileşimlere kimyasal bağ denir. İki çeşit kimyasal bağ vardır. Kovalent bağ o

  Picture of the Pow

  Pow

  @pow

  İyonik Bağ


  Atomları bir arada tutan veya atomların bir arada durmasını sağlayan etkileşimlere kimyasal bağ denir. İki çeşit kimyasal bağ vardır. Kovalent bağ olarak da bilinen kimyasal bağ türünde, aynı veya farklı türdeki iki atom, ortaklaşa paylaştıkları ve her ikisinin de çevresinde dönen elektron çiftlerince bir arada tutulur. Atomlar arasında meydana gelen bir başka kimyasal bağ türü de, iyonik bağdır. Bu bağ türünde, bir atomdan diğerine elektron transferi gerçekleşir ve sonuçta artı ve eksi elektrik yüklü iyonlar oluşur. Oluşan bu karşıt yüklü iyonların birbirlerine karşı uygulamış oldukları elektrostatik çekim kuvveti onların bir arada durmasını sağlar.


  İyonik_Bağ_Nedir_?


  İyonik Bağ Nasıl Oluşur ?


  Bir atomun bir başka atomla birleşebilme yeteneğine o atomun değerliği denir. Değerlik, bir atomun kararlı bir yapıya sahip olabilmesi için kazandığı veya yitirdiği elektron sayısıdır. Atomların kararlı bir yapıya sahip olabilmesi için, en dıştaki enerji düzeylerinde toplam sekiz adet elektronun bulunması zorunludur. (en hafif atomlar olan hidrojen ve helyum da bu sayı ikidir)


  Örneğin, elektron sayısı 11 olan sodyum atomunun (Na) en dıştaki enerji düzeyinde 1, bir önceki enerji düzeyinde ise 8 adet elektron bulunur. Öte yandan elektron sayı 17 olan klor atomunun (Cl) ise en dıştaki enerji düzeyinde 7 adet elektron vardır. Sodyum ve klor atomları bir araya geldiğinde, sodyum atomları en dıştaki enerji düzeylerinde bulunan bir elektronlarını yitirerek (klor atomlarına vererek) artı elektrik yüklü ve kimyasal olarak nötr sodyum atomlarından daha kararlı sodyum iyonlarına (Na⁺) dönüşürler. Klor atomları ise, bir elektron kazanarak (sodyum atomlarından alarak) son enerji düzeylerindeki elektron sayısını sekize çıkarıp kimyasal olarak nötr klor atomlarından daha kararlı klor iyonlarına (Clˉ) dönüşürler. Elektrik konusundan bildiğimiz üzere, zıt elektrik yükü ile yüklü tanecikler birbirlerini çekeceğinden, sonuçta artı elektrik yüklü sodyum iyonları ile eksi elektrik yüklü klor iyonları birbirini çekip birleşerek yemek veya sofra tuzu olarak da bildiğimiz sodyum klorür (NaCl) adlı bileşiği oluştururlar. Olayın denklemi aşağıdaki şekildeki gibi gösterilebilir.


  Na⁺ + Clˉ → NaCl


  İyonik_Bağ_Nedir_?


  İyonik Bağ Örnekleri


  1. Sodyum Klorür (NaCl)


  İyonik_Bağ_Nedir_?


  2. Magnezyum Klorür (MgCl₂)


  İyonik_Bağ_Nedir_?


  3. AlBr₃ (Alüminyum Bromür)


  İyonik_Bağ_Nedir_?


  4. Ag₂O (Gümüş Oksit)


  İyonik_Bağ_Nedir_?


  5. LiF (Lityum Florür)


  İyonik_Bağ_Nedir_?


  6. CaS (Kalsiyum Sülfür)


  İyonik_Bağ_Nedir_?


  7. CaI₂ (Kalsiyum İyodür)


  İyonik_Bağ_Nedir_?


  8. Fe₂O₃ (Demir III Oksit)


  İyonik_Bağ_Nedir_?  9. KCl (Potasyum Klorür)


  İyonik_Bağ_Nedir_?


  10. FeS (Demir Sülfür)


  İyonik_Bağ_Nedir_?


  İyonik Bağlı Bileşiklerin Özellikleri


  Published Date:

  July 09, 2022

  Updated Date:

  December 03, 2023