bylge-logo

  Bylge

  İntegral Alma Kuralları

  İntegral Nedir? Türevi (diferansiyeli) alınmış bir fonksiyonun kendisini bulma işlemidir. Belirli ve belirsiz integral olmak üzere ikiye ayrılır. Belirsiz İnt

  Picture of the Pow

  Pow

  @pow

  İntegral Nedir?

  Türevi (diferansiyeli) alınmış bir fonksiyonun kendisini bulma işlemidir. Belirli ve belirsiz integral olmak üzere ikiye ayrılır.


  Belirsiz İntegral

  Belirsiz integral de integralin sınırları kesin olarak belirlenmemiştir. Belirsiz integral türevi alınmış bir fonksiyonun kendisini bulmamızı sağlar.


  İntegral_Alma_Kuralları


  : İntegral işareti (sembolü)

  f(x)' : f(x) fonksiyonunun türevi

  dx : Sonsuz küçüklükteki x genişliği

  c : İntegral sabiti.


  İntegral_Alma_Kuralları


  İntegral_Alma_Kuralları


  İntegral_Alma_Kuralları


  İntegral_Alma_Kuralları


  dx = x/n olsun. Buradaki n çok büyük (sonsuz büyüklükte) bir sayı olup dx ise çok küçük (sonsuz küçüklükte) bir sayıdır.


  Yukarıdaki şekildeki y = f(x) = 2x fonksiyonunun eğrisinin altında kalan sonsuz sayıdaki (çokluktaki) dikdörtgenlerin alanlarını teker teker toplayalım.


  1. Dikdörtgenin Alanı = 2dx . (2dx - dx) = 2dx . dx = 2dx²

  2. Dikdörtgenin Alanı = 4dx . (3dx - 2dx) = 4dx . dx = 4dx²

  3. Dikdörtgenin Alanı = 6dx . (4dx - 3dx) = 6dx . dx = 6dx²

  . . .

  (n-1). Dikdörtgenin Alanı = 2(n-1)dx . (ndx - (n-1)dx) = 2(n-1)dx . dx = 2(n-1)dx²


  Toplam Alan = 2dx² + 4dx² + 6dx² + . . . + 2(n-1)dx²

  Toplam Alan = 2dx² . [1 + 2 + 3 + . . . + (n-1)]


  1 + 2 + 3 + . . . + n = n . (n+1) / 2 olduğuna göre;

  1 + 2 + 3 + . . . + (n-1) = (n-1) . (n-1+1) = (n-1) . n / 2 olur.

  Toplam Alan = 2dx² . (n-1) . n / 2 = 2dx² . (n²-n) / 2


  dx = x/n

  dx² = (x/n)²

  dx² = x²/n² olur.


  Toplam Alan = 2x² / n² . (n²-n) / 2

  Toplam Alan = x² . (n²-n) / n²

  Toplam Alan = x² . n² . (1-1/n) / n²

  Toplam Alan = x² . (1-1/n)


  İntegral_Alma_Kuralları


  Toplam Alan = x² . (1-0)

  Toplam Alan = x² . 1

  Toplam Alan = x² olur.


  İntegral Alma Kuralları


  1. Sabit Sayının İntegrali

  Sabit bir sayının integrali alınırken yanına x getirilir.


  İntegral_Alma_Kuralları


  2. Üslü Fonksiyonun İntegrali

  Üs bir artırılır ve oluşan yeni üslü ifade paya üs ise paydaya yazılır. (n ≠ -1)


  İntegral_Alma_Kuralları


  3. 1 / x Fonksiyonunun İntegrali

  1 / x Fonksiyonunun integrali lnx'e eşittir.


  İntegral_Alma_Kuralları


  4. Önünde Sabit Bir Sayı Bulunan Fonksiyonun İntegrali

  Önünde sabit bir sayı bulunan bir fonksiyonun integrali alınırken sabit sayı integral dışarısına çıkarılarak yalnızca fonksiyonun integrali de alınabilir.


  İntegral_Alma_Kuralları


  5. Toplam veya Fark Şeklindeki Fonksiyonların İntegrali

  Toplam veya fark şeklindeki fonksiyonların integrali, fonksiyonların ayrı ayrı integrali alındıktan sonraki toplam veya farkına eşittir.


  İntegral_Alma_Kuralları


  6. Üstel Fonksiyonların İntegrali

  Üstel fonksiyonların integrali aşağıdaki şekildeki gibidir. (a > 0)


  İntegral_Alma_Kuralları


  İntegral_Alma_Kuralları


  7. Logaritmik Fonksiyonların İntegrali

  Logaritmik fonksiyonların integrali aşağıdaki şekildeki gibidir.


  İntegral_Alma_Kuralları


  İntegral_Alma_Kuralları


  8. Trigonometrik Fonksiyonların İntegrali

  Trigonometrik fonksiyonların integrali aşağıdaki şekildeki gibidir.


  İntegral_Alma_Kuralları


  İntegral_Alma_Kuralları


  İntegral_Alma_Kuralları


  İntegral_Alma_Kuralları


  İntegral_Alma_Kuralları


  İntegral_Alma_Kuralları


  9. Mutlak Değer Şeklindeki Fonksiyonların İntegrali

  |x| Fonksiyonunun integrali aşağıdaki şekildeki gibidir.


  İntegral_Alma_Kuralları


  Published Date:

  December 12, 2020

  Updated Date:

  December 12, 2023