bylge-logo

  Bylge

  İlkel Ne Demek ?

  İlkel Anlamı Genellikle; "basit", "kaba saba", "kültürsüz", "çağın gerisinde kalmış" gibi anlamlara gelecek şekilde kullanılan "ilkel" sözcüğü aslında, ilk

  Picture of the Pow

  Pow

  @pow


  İlkel_Ne_Demek_?


  İlkel Anlamı


  Genellikle; "basit", "kaba saba", "kültürsüz", "çağın gerisinde kalmış" gibi anlamlara gelecek şekilde kullanılan "ilkel" sözcüğü aslında, ilk veya eski anlamına gelmektedir.


  İlkel Dinler


  Müslümanlık, Hıristiyanlık, Yahudilik, Budizm, Hinduizm ve benzerleri dinlerden yaklaşık olarak 200.000 yıl önce ortaya çıktığı düşünülen dinlere "ilkel dinler" denir. Örneğin, bugün pek çok Afrika ülkesinde yaygın olarak benimsenen "animizm" bir ilkel dindir.


  İlkel Sanatlar


  "İlkel Sanat" terimi çok eski zamanlardan beri, batılı olmayan veya gelişmemiş kabile düzeyindeki halkların ortaya koyduğu büyük çeşitlilik gösteren sanat eserlerini tanımlamak için kullanılmaktadır. Çok eski zamanlardan kalma mağara resimleri, ağaç oymaları, taş heykeller, çanak çömlekler, totemler birer ilkel sanat örneği olarak kabul edilmektedir.

  Published Date:

  July 14, 2022

  Updated Date:

  December 07, 2023