bylge-logo

  Bylge

  İki Noktası Bilinen Doğru Denklemi

  Bir Doğrunun Eğimi ve Eğim Açısı Bir doğrunun x ekseni ile pozitif yönde (saat yönünün tersi yönde) yaptığı açıya o doğrunun eğim açısı denir. Eğim açısının t

  Picture of the Pow

  Pow

  @pow

  Bir Doğrunun Eğimi ve Eğim Açısı


  Bir doğrunun x ekseni ile pozitif yönde (saat yönünün tersi yönde) yaptığı açıya o doğrunun eğim açısı denir. Eğim açısının tanjantına ise o doğrunun eğimi denir. Eğim "m" harfi ile gösterilir. Matematikte bir doğrunun eğimi o doğrunun dikliğini, eğimliliğini ifade eder. Daha büyük bir eğim, daha dik bir doğru demektir.


  İki_Noktası_Bilinen_Doğru_Denklemi


  Eğer verilen bir doğrunun eğiminin açısı dar bir açısı ise (0 < α < 90), tanα > 0 olacağından eğim pozitif (+) olur. Eğer verilen bir doğrunun eğiminin açısı geniş bir açısı ise (90 < β < 180), tanβ < 0 olacağından eğim negatif (-) olur.


  İki Noktası Bilinen Doğrunun Eğimi


  Eğim, bir doğrunun herhangi iki noktası arasındaki dikey değişimin yatay değişime oranı olarak da tanımlanabilir.


  İki_Noktası_Bilinen_Doğru_Denklemi


  Yukarıdaki şekildeki doğrunun eğimi;


  İki_Noktası_Bilinen_Doğru_Denklemi


  İki Noktası Bilinen Doğrunun Denklemi


  İki noktası bilinen bir doğrunun denklemi aşağıdaki formül yardımıyla bulunabilir;


  İki_Noktası_Bilinen_Doğru_Denklemi


  İspatı


  İki_Noktası_Bilinen_Doğru_Denklemi


  Yukarıdaki şekilde [AD] doğru parçasının eğimi [AB] doğru parçasının eğimine eşittir.


  İki_Noktası_Bilinen_Doğru_Denklemi


  Aynı şekilde [DB] doğru parçasının eğimi [AB] doğru parçasının eğimine eşittir.


  İki_Noktası_Bilinen_Doğru_Denklemi


  Örnek


  İki_Noktası_Bilinen_Doğru_Denklemi


  Yukarıdaki şekilde A(1, 3) ve B(4, -3) noktalarından geçen doğrunun denklemini bulunuz.


  Cevap


  İki_Noktası_Bilinen_Doğru_Denklemi


  Published Date:

  May 08, 2021

  Updated Date:

  December 12, 2023